Joanna Sanecka Tyczyńska Państwo obywatelskie i wspólnota polityczna Studium o myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2011, ss. 302

Arkadiusz Lewandowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2013.017

Abstrakt


Recenzja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku, red. E. Maj, A. Wójcik, Lublin 2008.

G. Kucharczyk, Polska myśl polityczna po roku 1939, Dębogóra, 2009.

Antologia współczesnej polskiej myśli politycznej, red. A. Meller, G. Radomski, W. Wojdyło, Toruń 2012.

Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa w polskiej myśli politycznej po 1989 roku Wybór źródeł, red. A.

Lewandowski, G. Radomski, P. Tomaszewski, Toruń 2012.

Partie i ugrupowania parlamentarne wobec Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1989–2011, Szczecin 2012.

Ł. Tomczak, Lewicowe partie polityczne w Polsce. Programy, organizacja, strategie, Szczecin 2012.

J. Sanecka-Tyczyńska, Państwo obywatelskie i wspólnota polityczna. Studium o myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości, Lublin 2011, s. 48, 61, 92–93, 173–174.

P. Sztompka, Analiza systemowa w naukach politycznych, [w:] Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, red. K. Opałek, Warszawa 1975, s. 100.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism