Agata W. Ziętek Bezpieczeństwo kulturowe w Europie Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2013, ss. 323

Joanna Rak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2013.016

Abstrakt


Recenzja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A. W. Ziętek, Bezpieczeństwo kulturowe w Europie, Lublin 2013, s. 11.

M. Księżopolski, Bezpieczeństwo społeczne i jego zagrożenia, [w:] Polityka społeczna w okresie przemian, red. A. Piekara, J. Supińska, Warszawa 1985, s. 18–34.

E. Rose, G. Willoughby, Culture Profiles and Emphases, „American Journal of Sociology” 1958, vol. 63, nr 5, s. 476–490.

B. P. Dohrenwend, R. J. Smith, Toward a Theory of Acculturation, „Southwestern Journal of Anthropology” 1962, vol. 18, nr 1, s. 30–39.

A. F. C. Wallace, Revitalization Movements, „American Anthropologist” 1956, vol. 58, nr 2, s. 264–281.

G. Guariglia, Prophetismus und Heilserwartungsbewegungen bei den niedrigen Kulturen, „Numen” 1958, vol. 5, nr 3, s. 180–198.

B. Barber, Acculturation and messianic movements, „American Sociologist Review” 1941, vol. 6, nr 6, s. 663–669.

R. Bäcker, Nietradycyjna teoria polityki, Toruń 2011, s. 85–90.

S. Näsström, What Globalization Overshadows, „Political Theory” 2003, vol. 31, nr 6, 808–834.

T. Hellwig, Globalization and Perceptions of Policy Maker Competence: Evidence from France, „Political Research Quarterly” 2007, vol. 60, nr 1, 146–158.

E. O. K. Prempeh, Anti-Globalization Forces, the Politics of Resistance, and Africa: Promises and Perils, „Journal of Black Studies” 2004, vol. 34, nr 4, 580–598.

M. L. Wax, How Culture Misdirects Multiculturalism, „Anthropology & Education Quarterly” 1993, vol 24, nr 2, 99–115.

M. J. Herskovits, On the Values in CultureThe Scientific Monthly” 1942, vol. 54, nr 6, s. 559.

Z. Nowakowski, Wpływ globalizacji na bezpieczeństwo narodowe. Wyzwania i zagrożenia, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego” 2011, nr 2,

s. 225–238.

M. S. Edwards, Public Opinion regarding Economic and Cultural Globalization: Evidence from a Cross-National Survey, „Review of International Political Economy” 2006, vol. 13, nr 4, 587–608.

D. Parisi, F. Cecconi, F. Natale, Cultural Change in Spatial Environments: The Role of Cultural Assimilation and Internal Changes in Cultures, „The Journal of Conflict Resolution” 2003, vol. 47, nr 2, 163–179.

P. M. Sniderman, D. B. Grob, Innovations in Experimental Design in Attitude Surveys, „Annual Review of Sociology” 1996, vol. 22, s. 377–399.

B. Krauz-Mozer, Teorie polityki. Założenia metodologiczne, Warszawa 2007, s. 54.

A. Furdal, Jak być Polakiem w Unii Europejskiej, Wrocław 2003, s. 13–16.

A. Wielomski, Myśl polityczna Reformacji i Kontrreformacji. Tom I, Rewolucja protestancka, Radzymin 2013, s. 9.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism