Hamas wobec sporu palestyńsko-izraelskiego. Między procesem pokojowym a eskalacją konfliktu

Mariusz Strużyński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2013.006

Abstrakt


Hamas to the Palestinian-Israeli dispute. Between the peace process and the escalation of the conflict

Issues around which the focus is at stake, for the ongoing Holy Land in the Israeli–Palestinian conflict and its impact on the Islamic Resistance Movement. The dispute, which still has not found a solution took on the character of the war of civilization of Islam and the West. Significantly expanded its boundaries and is not just a conflict over land, but the conflict unfolding on several levels – military, ethnic and religious controversy, which engage in other countries recognizing the danger of its further escalation. This article aims to analyze the role of Hamas in the disputed territories, its origins, the links ideological organizational structure. The starting point for the delineation of the relationship is to present contemporary political events and the analysis of stereotypes and misconceptions, chich became the basis of mutual aversion two years warring sides in the conflict.


Słowa kluczowe


Hamas; Mariusz Stróżyński; konflikt palestyńsko-izraelski; terroryzm; Strefa Gazy; Hamas to the Palestinian-Israeli dispute

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barbur E., Urbański K., Właśnie Izrael. „Gadany” przewodnik po teraźniejszości i historii Izraela, Warszawa 2006, s. 100.

Bolechów B., Terroryzm w świecie podwubiegunowym: przewartościowania i kontynuacje, Toruń 2002, s. 307, 312-313, 317.

Burston B., Background/Hamasvs..abbas:The lethal wild card, a profile, „Haaretz” 29.06.2006,www.haaretz.com/hasen/pages/SheArt.jhtml?itemNo=529909&displayTypeCd=1&sideCd =1&contrassID=2, (dostęp: 12.04.2013 r.).

Byman D., Do Targeted Killings Work? Foreign Affairs, http://www12.georgetown.edu/sfs/ cpass/Articles/BymanTargetedKillings.pdf (dostęp: 21.03.2013 r.).

Crooke A., Od ruchu powstańczego do partii politycznej. Przypadek transformacji Hamasu, http://www.arabia.pl/content/view/289463/111/ 16/06/2007 (dostęp: 10.03.2013 r.).

Dawa – Hamas’ Civilian Infrastructure and its Role in Terror Financing, http://www.shabak.gov.il/English/EnTerrorData/Reviews/Pages/Dawa%E2%80%93Hamas-report.aspx (dostęp: .03.2013 r.).

Encyklopedia terroryzmu, Warszawa 2004, s. 396.

Ghitis F., W zmieniającym się regionie, Hamas musi pilnie dokonywać wyborów, http://www. stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,1221,W_zmieniajacym_sie_regionie_Hamas_musi_pilnie_dokonac_wyborow (dostęp: 10.04.2013 r.).

Giec M., Wybuch pierwszej intifady i początek rozmów izraelsko-palestyńskich, http://www.

Goldings J., Targedet killings in the AL-Aqsa intifada an examination of changes in Hamas operation capacity, Waszyngton 2011, s. 28.

Gray A., Hamas non-violent political activites, http://www.globalsecuritystudies.com/Amber %20HAMAS.pdf, (dostęp: 23.05.2012 r.).

Hamas w: http://www.izrael.badacz.org/historia/intifada_hamas.html (dostęp: 25.03.2013 r.).

Hroub K., Hamas: Political Thought and Practice, Washington, D.C. 2000, s. 173.

http://www.izrael.badacz.org/historia/intifada_ hamas.html (dostęp: 21.02.2013 r.).

http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/haslo,intifada (dostęp: 12.09.2013 r.).

Intelligence and Terrorism Information Center at the Center for Special Studies, http://www.

intelligence.org.il/ (dostęp: 23.04.2006 r.).

Krawczyk A., Działalność Dawa – społeczno-propagandowego skrzydła Islamskiego Ruchu Oporu (Hamas), http://www.adamkrawczyk.com/2-artykuly_07-01-26.html (dostęp: 23.04.2013 r.).

Krawczyk A., Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych na obszarze Izraela w drugiej połowie XX wieku, Katowice 2007, s. 196, 232.

La razón de la sinrazón, La Vanguardia 11.01.2009.

Levitt M., Hamas, polityka, dobroczynność i terroryzm w służbie dżihadu, Kraków 2008, s. 29-33, 43.

Lipa M., Palestyńska gorączka, http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/palestynska-goraczka (dostęp: 12.06.2013 r.).

Marciniak Ł, Między fundamentalizmem a terroryzmem islamskim, Włocławek 2011, s. 52, 58.

National Memorial Institute for the Prevention of Terrorism, MIPT, http://www.mipt.org/ (dostęp: 21.03.2013 r.).

Niedziela S., Kwestia palestyńska a eskalacja konfliktu 2008–2009, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 2009, nr 3, s. 72, 81.

Otłowski T., Izraelska operacja wojskowa w strefie Gazy, Policy Papers 2009, nr 1, s. 2.

Pace E., Stefani P., Współczesny fundamentalizm religijny, Karków 2002, s. 76.

Piskur M., Pomiędzy Fatahem i Hamasem – Palestyńczycy podzieleni, http://www.psz.pl/tekst-25885/Mariusz-Piskur-Pomiedzy-Fatahem-i-Hamasem-Palestynczycy-podzieleni (dostęp: 01.04.2013 r.).

psz.pl/tekst-2766/Wybuch-pierwszej-intifady-i-poczatek-rozmow-izraelsko-palestynskich/Str- (dostęp: 04.04.2013 r.).

Reuter Ch., Zamachowcy – Samobójcy, Warszawa 2003, s. 133, 136.

Saint-Paul P., Dans les tunnels de Gaza aux mains du Hamas, Le Figaro 13.06.2008.

Smoleński P., Gaza w ogniu, http://wyborcza.pl/1,76842,6115986,Gaza_w_ogniu.html (dostęp: 08.04.2013 r.).

Sobczak M., Arabska wiosna oczami Hamasu, bhttp://www.politykaglobalna.pl/2012/05/arabska-wiosna-oczami-hamasu/ (dostęp: 30.05.2012 r.).

Standing E., Ku rozsądnemu podejściu do kwestii izraelsko-palestyńskiej, tł. M Koraszewska, http://www.racjonalista.pl/kk.php/t,5760 (dostęp: 01.04.2013 r.).

The Covenant of the Islamic Resistance Movement – Hamas’, tłum. Na ang. przez Middle East Media Research Institute.

van Natta D., Jr., O‘Brien T.L., Flow of Saudis ‘Cash to Hamas Is Scrutinized, [w:] www.nytimes.com/2003/09/17.world/flow-of-saudis-cash-tohamas-isscrutinized.html, (dostęp: 21.11.2013 r.).

Wach D., Palestyńczycy chcą pojednania, nie rewolucji, http://www.psz.pl/tekst-37689/Palestynczycy-chca-pojednania-nie-rewolucji (dostęp: 21.02.2013 r.).

Wejkszner A., Ewolucja terroryzmu motywowanego ideologią religijną salafickiego ruchu globalnego dżihadu, Poznań 2010, s. 117–118.

Wójcik J., Intifada AL.-AQsa: Spontaniczny zryw społeczeństwa czy element politycznej strategii palestyńskiego establishmentu? Przyczyny wybuchu powstania palestyńskiego w 2000 roku, [w:] Izrael i Autonomia Palestyńska. Wybrane aspekty polityczne i prawne, red. J. Bernard, A. Tokarz, G. Tokarz, Wrocław 2007, s. 4.

Wpływ blokady ekonomicznej na sytuację humanitarną Gazy, http://mondediplomatique.pl/ LMD53/index.php?id=2_2 (dostęp: 17.02.2013 r.).

www.izarel.badacz.org/historia/autonomia.html (dostęp: 04.04.2013 r.).
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism