Polsko-rosyjska koegzystencja wpływów polityczno gospodarczych na Ukrainie jako istotny czynnik stabilizacji w Europie Środkowo-Wschodniej

Andrzej Zapałowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2012.018

Abstrakt


The difficulties in Polish-Russian relations are very often related to the relationships that both states have with Ukraine. The interests of Moscow and Warsaw crosses in Kiev. The aim of this paper is to define the conditions under which Ukraine can become a stabilizing factor in the relationship between Russia and Poland. The author determines what factors may lead to the improvement of the relationship in a tripartite system and its importance for Central-Eastern Europe.

Słowa kluczowe


stosunki polsko-rosyjskie; Europa Środkowo-Wschodnia; Ukraina

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chaczaturow W., Rosja a Geopolityczna stabilność świata, Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowe 1998, nr 2 (31), s. 78.

Hrycak J., Federacja-szansa dla Ukrainy, Zawid.net [odczyt z dn. 22.01.2012].

http://www. abcukraina.pl/ukraina-spoleczenstwo/ludnosc-ukrainy.html [odczyt z dn. 02.12.2011]; http://nadbuhom.free.ngo.pl/art_2322.html [odczyt z dn. 02.12.2011].

Kissinger H., Dyplomacja, Warszawa 1996, s. 896.

Koneczny F., O ład w historii, Wrocław 1999, s. 33.

Kononczuk W., Olszański T.A, Sprawa Tymoszenko pogłębia kryzys w relacjach Ukrainy z UE, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2011-10-19/sprawa-tymoszenko-poglebia-kryzys-w-relacjach-ukrainy-z-u [odczyt z dn. 19.10.2011].

Konopczyński W., Rok 1920, Arcana 2000, nr 35, s. 10.

Kozakiewicz J., Ukraiński regionalizm i separatyzm. Z problematyki ustroju terytorialnego Ukrainy, Obóz 1998, nr 33, s. 48

Kuźniar R., Między polityką a strategią, Warszawa 1994, s. 122.

Matuszak S., Ukraińscy oligarchowie wobec integracji gospodarczej z UE i Rosją, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2011-09-14/ukrainscyoligarchowie-wobec-integracji-gospodarczej-z-ue [odczyt z dn. 14.09.2011].

Mędrzecki W., Requiem czy Te deum? Ukraina wobec groźby rusyfikacji [w:] Rosja i Europa Wschodnia „imperologia” stosowana, red. A. Nowak, Kraków 2006, s. 470.

Riabczuk M., Ukraine as a second Ulster, http://www.easternpartnership.org/community/interview/ukraine-second-ulster [odczyt z dn. 20.09.2011].

Rościszewski M., Polska granica wschodnia wschodnią granicą europejskich procesów integracyjnych?, Nowa era w szkole 2000, nr 2 (6), s. 11.

Surmacz B., Stosunki Ukrainy z Polską [w:] Ukraina w stosunkach międzynarodowych, red. M. Pietraś, T. Kapuśniak, Lublin 2007, s. 223.

Sykulski L., Od Trójkąta Kaliningradzkiego do Związku Europy, Geopolityka. Biuletyn analityczny Instytutu Geopolityki 2011, nr 3 (6), s. 13–15.

Torbakow I., Swój czy obcy? Stereotyp Ukraińca w Rosji XVII–XVIII wieku, Zeszyty Historyczne 1998, nr 125, s. 117.

Wasilenko I.A., Rosja i Europa Środkowa, [w:] Historia i geopolityka. Rosja na progu XXI stulecia, red. S. Filipowicz, Warszawa 2000, s. 83
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism