Wieczysty pokój końca historii. Koncepcje geopolityczne

Ewa Liszkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2012.015

Abstrakt


The aim of this paper is to present the concept of The end of History by F. Fukuyama and compare it with the philosophical concepts of I. Kant. The text is describing the main elements of liberal democracy promoted by Fukuyama comparing them to philosophical proposals of Kant. Both authors paid attention to the importance of human rights in international relations. Both also expressed their hope for the existence of global peace. The factor that diff ers them is the attitude towards the democracy.

Słowa kluczowe


Kant; Fukuyama; myśl polityczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bankowicz M., Demokracja: zasady, procedury, instytucje, Kraków 2006, s. 192–197.

Fukuyama F., Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Poznań, 2005, s. 44.

Fukuyama F., Koniec człowieka, Kraków, 2008, s. 153, 197.

Fukuyama F., Koniec historii, Poznań, 1996, s. 10, 76, 164, 201, 206.

Kant I., O wiecznym pokoju, Wrocław, 1992, s. 34, 45, 46, 50, 52, 78.

Kant I., Przypuszczalny początek ludzkiej historii, Toruń, 1995, s. 40–41, 46-47.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism