Jacek Misztal, Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska 1922–1939, Krzeszowice 2012

Radosław Dobrowolski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2012.013

Abstrakt


Recenzja

Słowa kluczowe


Jacek Misztal; młodzież wszechpolska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bechta M., Narodowo Radykalni. Obrona tradycji i ofensywa narodowa na Podlasiu w latach 1918-1939, Biała Podlaska 2004, s. 197.

Dobrowolski R., Akademicka młodzież obozu narodowego w Lublinie w latach 1919-1939, Toruń 2006. Zob. Rozdział III (s. 144-215) [w:] Patryk Tomaszewski, Polskie korporacje akademickie w latach 1918-1939. struktury, myśl polityczna, działalność, Toruń 2011 s. 10, 187-189.

Dobrowolski R., Młodzież narodowa na KUL — wybrane zagadnienia, [w:] Rzeczpospolita akademicka. Działalność młodzieży studenckiej na KUL-u w II Rzeczpospolitej, Lublin 2010.

Dobrowolski R., Związek Akademicki „Młodzież Wszechpolska” — rys historyczny, [w:] Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Koncepcje — ludzie — działalność, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2008.

Głos Akademicki 1922, nr 2, III, s. 3.

Jarosz D., Młodzież Wszechpolska 1922-1926. Główne kierunki działalności i oblicze ideowo-wychowawcze, [w:] Studia i szkice z dziejów najnowszych, red. Mieczysław Tanty, Warszawa 1989.

Kenar T., Geneza „Szańca Bolesławów”. Myśl zachodnia w ideologii Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska 1922¬-1939”, [w:] Obóz narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów, red. R. Sierchuła, Warszawa 2010.

Kulińska L., Związek Akademicki „Młodzież Wszechpolska" i „Młodzież Wielkiej Polski" w latach 1922-1947. Struktury, funkcjonowanie i główni działacze, Kraków 2000.

Lisiak H., Działalność Młodzieży Wszechpolskiej w Poznaniu w latach 1931-1939, [w:] Organizacje młodzieżowe w XX wieku. Struktury, ideologia, działalność, red. P. Tomaszewski, M. Wołos, Toruń 2005.

Misztal J., Działalność Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska na terenie miasta Warszawy w okresie międzywojennym — zarys problematyki, [w:] Organizacje młodzieżowe w XX wieku. Struktury, ideologia, działalność, red. P. Tomaszewski, M. Wołos, Toruń 2005.

Misztal J., Miejsce Polski w Europie Środkowo-Wschodniej w myśli politycznej i działalności Związku Akademickiego „Młodzież Wszechpolska" w okresie międzywojennym — zarys problematyki, [w:] Polska między wschodem a zachodem, t. 1, red. A. Szczepańska, H. Walczak, A. Wątor, Toruń 2008.

Misztal J., Przedwojennych Wszechpolaków portret zbiorowy, Polityka Narodowa 2010, nr7,s. 297-316.

Pater D., Polityka przełomu. Działalność Obozu Narodowo-Radykalnego w środowisku Poznania w latach 1934-1939, [w:] Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Koncepcje — ludzie — działalność, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2008.

Tyszka K.A., Związki młodzieży narodowej. Rys historyczny procesu powstawania Młodzieży Wszechpolskiej w Warszawie, Glaukopis 2006, nr 4.

Wawrzykow J., Lwowska Młodzież Wszechpolska, Glaukopis 2006, nr 5-6.

Związek Akademicki „Młodzież Wszechpolska" i Młodzież Wielkiej Polski, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, sygn. 523.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism