Grzegorz Janusz, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin 2011

Kamila Sierzputowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2012.012

Abstrakt


Recenzja

Słowa kluczowe


Grzegorz Janusz; prawa mniejszości; Europa

Pełny tekst:

PDF


ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism