Henryk Kocój, Dyplomaci pruscy o powstaniu kościuszkowskim, Kraków 2011

Grzegorz Toboła

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2012.011

Abstrakt


Recenzja

Słowa kluczowe


Henryk Kocój; dyplmacja; Prusy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buchholtz L., Powstanie kościuszkowskie w świetle korespondencji posła pruskiego w Warszawie, Z rękopisu przełożył, wstępem i przypisami opatrzył H. Kocój, Warszawa 1983.

Kalinka W., Sejm Czteroletni, Kraków 1895-1896,1.1, s. 211.

Kocój H., Powstanie kościuszkowskie w świetle korespondencji posłów pruskich z Wiednia Lucchesiniego i Caesara, Kraków 2004.

Kocój H., Prusy wobec powstania kościuszkowskiego. Na podstawie korespondencji Fryderyka Wilhelma II z postem pruskim w Petersburgu Leopoldem Heinrichem Goltzem (depesze z Berlina do Petersburga i z Petersburga do Berlina z 1794 roku), Kraków 2002.

Kocój H., Relacje posła pruskiego Ludwiga Buchholtza z Warszawy, Łowicza i Wrocławia o insurekcji kościuszkowskiej, Kraków 2004.

Kocój H.,, Dyplomacja Prus, Austrii i Rosji wobec Konstytucji 3 maja 1791 roku. Zagadnienia wybrane. Kraków 1998, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 48.

Lucchesini G., Listy do Fryderyka Wilhelma II. Obraz Sejmu Wielkiego w raportach pruskiego dyplomaty, przekład, wstęp i opracowanie H. Kocój, Warszawa 1988.

Rostworowski E., Ostatni król Rzeczypospolitej, Warszawa 1966, s. 149.

Zwycięstwo czy klęska? W 190 rocznicę powstania kościuszkowskiego, red. H. Kocój, Katowice 1984, s. 226-237.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism