Mundur i emblemat jako element komunikatu politycznego Związku Młodych Narodowców

Patryk Tomaszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2012.008

Abstrakt


Uniform and emblem as a part of political announcement of Young Nationalists’ Union

The Young Nationalists’ Union, was a nationalist organization. In the 30 's of the 20th century, an important element ofcommunication with the society, in addition to the press, anthems, banners were also emblems and uniforms. The article presents so far unknown symbol and uniform of Young Nationalists’ Union.


Słowa kluczowe


komunikacja społeczna; wizerunek polityczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dobrowolski R., W.J. Muszyński, Szczerbiec Chrobrego i symbolika polskiego ruchu narodowego w latach 1926-1939, Glaukopis 2011-2012, nr 23-24, s. 96, 105,106,111.

Geneza polityczna deklaracji Koca płk. Instrukcja OZN dla działaczy i pracowników, Archiwum Akt Nowych.

Obóz Zjednoczenia Narodowego. Okólniki, t. 18. k. 264.

Majchrowski J., Silni, zwarci, gotowi. Myśl polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego, Warszawa 1985;

Deklaracja ideowo-polityczna wygłoszona dn. 21II przez płk. Adama Koca, „Gazeta Polska”, nr 53, 22 II 1937, s. 1.

Kenar T., „My mamy myśl, a Piłsudski siłę". Myśl polityczna Związku Młodych Narodowców i Ruchu Narodowo-Państwowego 1932-1939, Szczecin 2008, s. 20-23, 36-37.

Kenar T., Próba syntezy idei ustrojowych Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego w myśli politycznej poznańskiej „Awangardy", [w.] Józef Piłsudski (1867-1935). Polityk — wódz — mąż stany, pod red. J.

Farysia, T. Sikorskiego, Szczecin 2005, s. 51-59.

Maj E., Komunikowanie polityczne narodowej demokracji 1918-1939, Lublin 2010, s. 12, 342, 354, 357.

Majchrowski J., Szkice z historii polskiej prawicy politycznej lat Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 1986, s. 62-64.

Mazur Z., Antenaci. O politycznym rodowodzie Instytutu Zachodniego, Poznań 2002.

Nasz Ruch, Wystąpienie członków ZMN z MW, Awangarda Państwa Narodowego, nr 1-2, I-II 1935, s. 24.

Nasz Ruch. Powstanie Klubu Posłów Ruchu Narodowego, „Awangarda Państwa Narodowego”, nr 1-2, I-II 1935, s. 24.

Osiński K., Walka o Wielką Polskę. Narodowa Demokracja wobec rządów sanacji na terenie województwa pomorskiego w latach 1926-1939, Toruń 2008.

Ruch młodonarodowy wkracza na teren wyższych uczelni, „Jutro Polski”, nr 1,18 XII 1938, s. 8.

Rudnicki Sz., Obóz narodowo-radykalny. Geneza i działalność, Warszawa 1985, s. 201.

Tomaszewski P., Kolorowe koszule, Nowe Państwo 2003, nr 11, s. 36-37.

Walny zjazd Ruchu Narodowo-Państwowego, „Awangarda Państwa Narodowego, nr 1-2, I-II 1938, s. 54, 49.

Wojciechowski Z., O nowoczesny polski obóz państwowo-narodowy, Poznań 1934, s. 44-45.

Z Ruchu Narodowo-Państwowego, „Awangarda Państwa Narodowego, nr 3, III 1938, s. 112.

Ze Związku Narodowców. Odezwa Zarządu Głównego, „Awangarda Państwa Narodowego, nr 6, VI 1937, s. 245.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism