Ugrupowania zadrużne i neozadrużne w okresie okupacji hitlerowskiej (1939–1945)

Jarosław Tomasiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2012.002

Abstrakt


Zadrużne’ and ‘non -zadrużne’ formations during the Nazi occupation (1939-1945)

Zadruga was comparatively the best-known Neo-pagan formation which had existed in Poland. However, its history during occupation period is not well-known. The members of ‘Zadruga’ editing, who were close around Stachniuk, were avoiding, at first, a political activity. They were concentrated on formation work gathered in a narrow group. That caused a sort of a riot of workers who came towards an active fight. The fight of young Supporters of the formation who created the 'The Genera- tional Young Movement’ which was united with 'the 'The Sword and Plough Fraction’. In turn, the old zadrużans entered, in 1943, to 'The National Spurt Fraction’ where they installed their ideology in the modified 'neo-zadrużna' form.


Słowa kluczowe


Jarosław Tomasiewicz; okupacja hitlerowska; II wojna światowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bujak W., Historia Stronnictwa Pracy 1937-1946-1950, Warszawa 1988, s. 70, 78.

Co piszą inni, Młody Nurt 1941, nr 5.

Deklaracja Zjazdu, Zryw 1944, nr 29.

Demagogi [sic], Młody Nurt 1941, nr 7.

Dlaczego chcemy i musimy być demokratami, Zryw 1943, nr 2 3.

Do szeregów zrywu gospodarczego!, Kadra Polski Niepodległej 1943, nr 21.

Dziejowa zagadka, Kadra Polski Niepodległej 1943, nr 22.

Ekonomiczny wyzysk Młodych, Młody Nurt 1941, nr 5.

Elementy zwycięstwa, Zryw 1942, nr 2.

Federacja polsko-czechosłowacka warunkiem trwałego pokoju, Kadra Polski Niepodległej 1943, nr 22.

Gdy walą się stare powagi..., Młody Nurt 1941, nr 3.

Gen. Władysław Sikorski, Zryw 1942, nr 4.

Grott B., Majchrowski J., „Arkona", „Zaranie", „Kuźnia", „W drodze" i „Stanica" — pisma wydawane przez zadrużan w brytyjskiej strefie okupacyjnej w Niemczech, Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1982, t. 21, z. 2.

Grott B., Religia, cywilizacja, rozwój: wokół idei Jana Stachniuka, Kraków 2003; J. Skoczyński, Neognoza polska, Kraków 2004.

Grupa wojskowa, Głos Podlasia, WBBH, KB, sygn. III/103/1, k. 47.

I co dalej?, Zryw 1942, nr 9.

Ideo-ankieta, WBBH, KB, sygn. III/103/1, k. 53.

Informacje o grupie „Zadruga" zebrane przez jednego z jej sympatyków, WBBH, KB, sygn. III/103/1, k. 41.

Istotne linie podziału, Zryw 1943, nr 26.

I-sza Deklaracja Walki Pokoleniowego Ruchu Młodzieży, WBBH, KB, sygn. III /103/1, k. 54.

Katalog polskiej prasy konspiracyjnej 1939-1945, opr. L. Dobroszycki, Warszawa 1962.

Komunikat Kierownictwa Ruchu, Zryw 1943, nr 23.

Konstytucja czy plan pracy?, Zryw 1942, nr 8.

Kossak-Szczucka Z., Pod dyktandem Berlina, Warszawa 1942, s. 6.

Ludzie polskiej rewolucji, Zryw 1942, nr 12.

Malinowski M., Geneza PPR, Warszawa 1972, s. 103.

Meldunek 1X1942, AAN, DRK, sygn. 202/11-22, k. 87.

Meldunek 7.VI.43, WBBH, KB, sygn. III/103/1, k. 44.

Młody Nurt, WBBH, KB, sygn. III/103/1, k. 58-60.

Najmłodsi pobratymcy, Zryw 1943, nr 26.

Nasz marsz ku Polsce, Kadra Polski Niepodległej 1943, nr 22.

Niebezpieczny „pasażer na gapę", Zryw 1942, nr 1.

Nurty społeczno-polityczne w Kraju, Kadra Polski Niepodległej 1943, nr 27.

O ideowe dozbrojenie Narodu, „Kadra Polski Niepodległej”, nr 5-6 (1944).

O niezależność ideową Młodych, Młody Nurt 1941, nr 4.

Odpowiedzialność pokolenia, Zryw 1942, nr 12.

Organizacja kultury jako zagadnienie ogólnopolskie, Zryw 1943, nr 17.

Piotrowski M., Służba idei czy serwilizm? Zygmunt Felczak i Feliks Widy Wirski w najnowszych dziejach Polski, Lublin 1994, s. 103-105, 136-137,148-154, 161-165, 167-171, 179-180, 182-183, 186.

Podstawy dynamizmu gospodarczego, Zryw 1943, nr 17.

Podziemna praca Młodych, Młody Nurt 1941, nr 3.

Polityczna praca Młodych, Młody Nurt 1941, nr 5.

Polityka piątego asa, Zryw 1943, nr 25.

Polityka zagraniczna generała Sikorskiego, Zryw 1943, nr 25.

Polska wschodnia, Kadra Polski Niepodległej 1943, nr 28.

Polski Program Natychmiastowy, Zryw 1942, nr 12.

Pożegnanie sanacjonizmu, Zryw 1942, nr 3.

Przeciwnikom idei Zrywu Gospodarczego, Zryw 1942, nr 11.

Przemówienie premiera Mikołajczyka, Zryw 1944, nr 29.

Radzymińska J., Zawsze Niepodlegli, Wrocław 1991, s. 11, 14, 20-22, 27, 36-47, 51.

Raport Jaśka, WBBH, KB, sygn. III/103/1, k. 65-67.

Raport: Teren powiatu Bielsk-Podlaski, WBBH, KB, sygn. III/103/1, k. 51.

Rewolucja czy ewolucja?, Zryw 1944, nr 33.

Rozkaz Komendanta Głównego KPN, Kadra Polski Niepodległej 1943, nr 22.

Społeczne zamówienie, Kadra Polski Niepodległej 1943, nr 28.

Spór o granice wschodnie, Zryw 1944, nr 29.

Sprawozdanie sytuacyjne Nr. 1 z życia polskich stronnictw politycznych Polski Podziemnej — I kwartał 1944, AAN, DRK, sygn. 202/11-22, k. 205.

Stachniuk J., Człowieczeństwo i kultura, Wrocław 1996, s. 4.

Stronnictwa polityczne (Kraków, sierpień 1942), AAN, DRK, sygn. 202/II-22, k. 84.

Testament tych co odeszli, Zryw 1944, nr 37.

Tomasiewicz J., Lud — Naród — Słowiańszczyzna.

Lewicowy nacjonalizm Polskiego Związku Wolności (1939-1944), [w:] Religia — Polityka — Naród. Studia nad współczesną myślą polityczną, red. R. Łętocha, Kraków 2010.

Tomasiewicz J., Religia, naród i państwo w neopogańskiej filozofii Jana Stachniuka, Nomos 1999, nr 24-25.

Trzeci sanacjonizm, Zryw 1942, nr 11.

U progu końcowej fazy wojny, Zryw 1944, nr 29.

Uzbrojenie cywilizacyjne narodu, Zryw 1942, nr 9.

Vademecum polityczne (22 VII1944), AAN, DRK, sygn. 202/ 111-43, k. 2-3.

Wacyk A., Jan Stachniuk 1905-1963 — życie i dzieło, t. 1, Wrocław 1976.

Dział Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. 13/77, s. 66., 70

Widy-Wirski F., Szlakiem wyzwolenia. Z historii wojskowej organizacji konspiracyjnej Kadra Polski Niepodległej, Warszawa 1974, s. 6, 8-9, 11, 14-17, 20, 23, 25, 27-30, 39, 41-42.

Widy-Wirski F., W dziejowej kuźni, Warszawa 1942.

Zarys ekonomji: wykład popularny, Warszawa 1935, s. 13, 23, 25, 27-28, 33, 37, 39, 42, 44-45, 47, 56-58.

Widy-Wirski F., Z historii wojskowej organizacji konspiracyjnej KPN (Kadra Polski Niepodległej) 1940-1944, WBBH, KPN, sygn. III/90/2, k. 5.

Wola własna — czyn własny, Zryw 1944, nr 33.

Wstyd dłużej milczeć, Kadra Polski Niepodległej 1943, nr 27.

Wyjście ze ślepego zaułka, Młody Nurt 1941, nr 6.

Wyjściowe bazy Zrywu Narodowego, Kadra Polski Niepodległej 1944, nr 3-4.

Z krwi waszej Polska powstanie by żyć, Kadra Polski Niepodległej 1943, nr 28.

Zaczykiewicz I., Spotkanie z wojną, Warszawa 1966.

Zdrajcy i dezerterzy, Zryw 1943, nr 23.

Zdrajcy przed sądem, Trybuna Ludu 17 III 1955.

Zeznania oskarżonych — szpiegów amerykańskich przed sądem wojskowym w Warszawie, Trybuna Ludu 16 III 1955.

Zreformowana demokracja, Kadra Polski Niepodległej 1943, nr 19.

Żerosławski Cz., Katolicka myśl o ojczyźnie. Ideowopolityczne koncepcje klerykalnego podziemia 1939-1944, Warszawa, 1987, s. 256-257.

Żołnierz-obywatel, Kadra Polski Niepodległej 1943, nr 24.

Życie polityczne w Kraju — Sprawozdanie za okres 1.X.1941-1.II.1942, AAN, DRK, 202/11-34, k. 8.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism