Bezpieczeństwo energetyczne Polski w założeniach programowych Prawa i Sprawiedliwości

Patryk Tomaszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2011.029

Abstrakt


 

Author describes very important matter related to sovereignty of the State — it’s energy safety. In this paper he synthetically discusses programme of the Prawo i Sprawiedliwość — a Centre-Right party, devoting a lot of its attention to Poland’s energy safety — especially its dependency from Russian supplies and solutions which would allow to acquire more energy from renewal resources and fossil fuels.


Słowa kluczowe


bezpieczeństwo energetyczne; PiS; Polska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bezpieczeństwo energetyczne, http://programpis.org.pl/35,bezpieczenstwo-energetyczne.html [odczyt z dn. 4.10.2011].

Dbamy i Polskę dbamy o Polaków. Program PiS z 2007 r., Warszawa 2007, s. 33–34.

Debata nad elektrownią atomową w Polsce, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/337833,Debata-nad-elektrownia-atomowa-w-Polsce-Inwestyjmy-w-inne-zrodla-energii [odczyt z dn.12.2011].

Fotyga A., Polska chce udowodnić, że nie jest awanturnikiem w Unii Europejskiej, Nasz Dziennik 2011, nr 156, s. 7.

Francja odrzuca energetyczny Pakt muszkieterów, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Francja-odrzucila-energetyczny-pakt-muszkieterow-1399529.html [odczyt z dn. 4.04.2012].

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20080616FCS31737+0+DOC+XML+V0//PL [odczyt z dn. 4.08.2011].

Jesteśmy przygotowania na ataki. Z dr. Piotrem Naimskim, wiceministrem gospodarki, rozmawia Piotr Bączek, Nowe Państwo 2006 http://www.panstwo.net/949-jestesmyprzygotowani-na-atak [odczyt z dn. 4.04.2011].

Kaczyński J., Gazociąg północny, czyli igranie polskimi interesami narodowymi, http://www.gazociag-polnocny.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=192%3Ajarosaw-kaczyski-gazocig-ponocny-to-take-gra-przyszoci-polskich-portowfelieton&catid=42%3Aartykuy&Itemid=74 [odczyt z dn. 4.08.2011].

Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Warszawa 2011, s. 49, 52.

Kitler W., Wartości, potrzeby, cele i interesy jako podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego, [w:] Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, t. 2, red. P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świebioda, Warszawa 2011, s. 215.

Konwencja konstytucyjna PiS. Wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, Warszawa 2003, s. 22.

Kowalski J., Testament energetyczny L. Kaczyńskiego, http://niezalezna.pl/4386-testament-energetyczny-lecha-kaczynskiego [odczyt z dn. 4.04.2012].

Marcinkiewicz K., Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, Rzeczpospolita 10.02.2006, http://archiwum.rp.pl/artykul/598322_Jeden_za_wszystkich_wszyscy_za_ jednego.html [odczyt z dn. 4.04.2011].

Nadzwyczajny IX Kongres PSL. Stawiamy na normalność — Polska lepszych szans. Deklaracja programowa PSL, Warszawa 14 kwietnia 2007.

Naimski P., Szałamacha P., Bezpieczeństwo energetyczne ponad podziałami, Rzeczpospolita 12.11.2007, http://www.rp.pl/artykul/68552.html?p=2 [odczyt z dn. 5.04.2011].

Nowakowski Z., Szafran H., Szafran R., Bezpieczeństwo w XXI wieku. Strategie bezpieczeństwa narodowego Polski i wybranych państw, Rzeszów 2009, s. 393.

Nowoczesna, solidarna, bezpieczna Polska. Program PiS, Kraków 2009, s. 90-91.

Paszkiewicz K., Prawo i Sprawiedliwość, [w:] Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej, red. K. A. Paszkiewicz, Wrocław 2004, s. 111.

Polityka dla przemysłu gazu ziemnego, Warszawa 2007, s. 3.

Prawo i Sprawiedliwość. IV Rzeczypospolita. Sprawiedliwość dla wszystkich. Program 2005, Warszawa 2005, s. 131

Prezydent RP Lech Kaczyński, Warszawa, [b.d.w.], s. 18.

Raport. Bezpieczeństwo energetyczne Polski, Bezpieczeństwo Narodowe 2006, nr 1, s. 15–27.

Razem tworzymy lepszą przyszłość. Narodowe priorytety PSL na lata 2007–2011, Warszawa 2007, s. 9, 132.

Rozmowy niedokończone Radia Maryja z dnia 6 VII 2011, rozmowa z Janem Szyszko, http://www.radiomaryja.pl/multimedia/bezpieczenstwo-energetyczne-polskiszanse-i-zagrozenia/ [odczyt z dn. 4.08.2011].

Sanecka-Tyczyńska J., Państwo obywatelskie i wspólnota polityczna. Studium z myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości, Lublin 2011, s. 241.

Skrót programu PiS 2001 r., Warszawa 2001, s. 3.

Słojewska A., Trudne początki solidarności, Rzeczpospolita 9.03.2006, http://archiwum.rp.pl/artykul/603508.html [odczyt z dn. 4.04.2011].

Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, Warszawa 2007, s. 18.

Wspólna deklaracja prezydentów, http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2007/art,149,440,wspolna-deklaracja-prezydentow.html [odczyt z dn. 5.04.2011].
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism