Elżbieta Ciżewska, Filozofia publiczna Solidarności. Solidarność 1980–1981 z perspektywy republikańskiej tradycji politycznej, Warszawa 2010

Arkadiusz Lewandowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2011.014

Abstrakt


Recenzja

Słowa kluczowe


Elżbieta Ciżewska; filozofia; Solidarność; republikanizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ciżewska E., Filozofia publiczna Solidarności. Solidarność 1980–1981 z perspektywy republikańskiej tradycji politycznej, Warszawa 2010, s. 11-12, 15.

Ciżewska E., Filozofia publiczna Solidarności. Solidarność 1980–1981 z perspektywy republikańskiej tradycji politycznej, Warszawa 2010, s. 13, 133, 231, 249, 327-328, 341.

Gawin D., „Solidarność” — republikańska rewolucja Polaków, [w:] Lekcja Sierpnia. Dziedizctwo „Solidarności” po dwudziestu latach, red. D. Gawin, Warszawa 2002.

Gawin D., Serpień 1980 w świetle tradycji republikańskiej, [w:] Solidarność: wydarzenie — konsekwencje — pamięć, red. A. Sułek, Warszawa 2006.

Skinner Q., Liberty before liberalism, Cambridge 1997.

Sulllivan W., Reconstructing Public Philosophy, Berkeley 1982, s. 90.

Szacki J., Wstęp. Powrót idei społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Ani książę, ani kupiec: obywatel, red. J. Szacki, Kraków 1997, s. 17.

Śpiewak P., Alexis de Tocqueville i Hannah Arendt o „Solidarności”, [w:] P. Śpiewak, Ideologie i obywatele, Warszawa 1991. Z. Krasnodębski, Rzeczpospolita dobrem wspólnym, [w:] Z. Krasnodębski, Demokracja peryferii, Gdańsk 2003.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism