Ruch Młodej Polski. Historia i współczesne reminiscencje

Arkadiusz Lewandowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2009.002

Abstrakt


Young Poland Movement

The article considers the phenomenon of one of the most intellectually active, anticommunist opposition group in Poland. The Young Poland Movement organiza- tion was established in 1979 and ended its activity after ten years. Furthermore, the magazine "Bratniak” constituted the main press measure in presenting the ideas of its members.

The author presents the peculiarity of creating the Young Poland Movement, es- pecially the significance of the group connected with magazine "Bratniak”. Moreover, the author analyses the ideological declaration of Young Poland Movementand out-lines principal values acknowledged by the group.

The article also emphasizes the importance of obstacles thatthe group was facing during the political transformation in Poland. The finał outcome of the events at the turn of the 1989 and 1990 was particularly visible in termination of Young Poland Movement activity. In order to such occurrence its members joined various political groups. Itcould be caused by two differentviews of political action, thatwere noticeable among the Young Poland Movement members.


Słowa kluczowe


Młoda Polska; lata 90-te; myśl polityczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartyzel J., Ile świetnych zamiarów..., Sprawa Polska, 1999, nr 4, s. 31.

Deklaracja ideowa Ruchu Młodej Polski, Gdańsk 1979, s. 1-10.

Friszke A., Opozycja polityczna w PRL 1945-1980, Londyn 1994, s. 455, 461, 481-482, 485-486.

Kwiatkowska W., Z historii Ruchu Młodej Polski, http:/www2.solidarnosc.gda.pl/ magazyn/Magazyn3_2000/006.htm, [odczyt z dnia: 23.06.2008],

Matyja E., Tomasz Wołek, [w:] Opozycja w PRL: słownik biograficzny 1956-89, T 1, red. J. Skórzyński, Warszawa 2000, s. 383.

Mażewski L., Dlaczego RMP nie utworzył prokapitalistycznej partii o obliczu narodowo-katolickim, [w:] Solidarność i opozycja antykomunistyczna w Gdańsku (1980-1989), L. Mażewski, W. Turek, Gdańsk 1995, s. 133.

Mażewski L., Narodowo-katolicko-konserwatywne dziedzictwo Ruchu Młodej Pol¬ski, Sprawa Polska, 1999, nr 9, s. 26-29.

Nadzieja i Odpowiedzialność. Odezwa młodzieży Bratniaka na przyjazd Ojca Świę¬tego do Polski, Kwartalnik Konserwatywny, 1997, nr 2, s. 160.

Roszkowski W., Najnowsza Historia Polski 1945-1980. Warszawa 2003, s. 743.

Ruch Młodej Polski wobec obecnych problemów kraju, Gdańsk 1981, s. 2.

Strzadała G., Ruch Młodej Polski - korzenie narodowo konserwatywnej prawicy, Pro Fide Rege et Lege, 2005, nr 4, s. 44.

Turek W., RMP, PKiSKL: od ruchu narodowo-katolickiego do partii demo-liberalnej, Myśl Konserwatywna, 1997, nr 1, s. 99, 103-107

Turek W., Ruch Młodej Polski: narodowo-katolicki model walki z komunizmem, [w:] Opozycja antykomunistyczna w Gdańsku (1976-1980), red. L. Mażewski, W. Turek, Gdańsk 1995, s. 43-46, 48.

Ujazdowski K.M., Dziedzictwo Ruchu Młodej Polski, Kwartalnik Konserwatywny, 2000, nr 6, s. 106-107.

Zaremba P., Aleksander Hall, [w:] Opozycja w PRL: słownik biograficzny 1956-89, t. 2, red. J. Skórzyński, Warszawa 2000, s. 113, 421-427.

Zaremba P., Młodopolacy, Gdańsk 2000, s. 10, 20-21, 68, 95.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism