Oblicze ideowo-polityczne miesięcznika "Wielka Polska"

Patryk Tomaszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/7971

Abstrakt


abstrakt

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Rudnicki Sz., Obóz Narodowo - Radykalny, Geneza i działalność, Warszawa 1985, s. 329.

Majchrowski J., Geneza polityczna ugrupowań katolickich, Stronnictwo Pracy, grupa Dziś i Jutro, Paryż 1984, s. 121.

Dudek A., Pytel G., Bolesław Piasecki, Próba biografii politycznej, Londyn 1990, s. 97.

Grott B., Nacjonalizm chrześcijański. Narodowo-katolicka formacja ideowa w II RP na tle porównawczym, Kraków 1996, s. 115-116.

Majchrowski J., Szkice z historii polskiej prawicy politycznej lat Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 1986, s. 46-49.

Wasiutyński W., Dzieła zebrane, t. II, Wybór i opracowanie Wojciech Turek, Gdańsk 1999, s. 435.

Wielka Polska, nr 3 z HI 1939, s. 144.

Pokolenie wielkiej Polski, „Wielka Polska” nr 1 z 11939, s. 2.

Echa pierwszego numeru, „Wielka Polska” nr2 z 1939, s. 58.

Pokolenie wielkiej Polski, s. 3-4.

Polska rzeczywistość prowizoryczna, Falanga, nr 3, z 29.11.1939,

Wasiutyński W., Z duchem czasów, Warszawa 1936, s. 203-207.

W. W (W. Wasiutyński), Z punktu widzenia Wielkiej Polski, „Wielka Polska”, nr 1, z 1 1939, s. 12.

Wasiutyński W., Droga do Wielkiej Polski, „Wielka Polska”, nr 1, z 1 1939, s. 17.

Piasecki B., Walka na dwóch frontach, Warszawa 1938, s. 5- 7.

Staniszkis W., Styl pokolenia Wielkiej Polski, „Wielka Polska”, nr 1, z 1 1939, s. 19, 24—27.

Wasiutyński W., Z punktu -widzenia Wielkiej Polski, „Wielka Polska”, nr 2, z II1939, s. 61-62.

Cimoszyński S., O jedność Obozu Narodowego, „Wielka Polska”, nr 2, z II 1939, s. 64-68.

Szpakowski O., Dezintegracja poufna, „Wielka Polska”, nr 3, z III 1939, s. 118—121.

Terej J.J., Rzeczywistość i polityka, Ze studiów nad dziejami najnowszymi Narodowej Demokracji, Warszawa, 1979, s. 25.

Cimoszyński S., O jedność Obozu Narodowego, s. 70, 72.

Staniszkis W., Etapy zjednoczenia, „Wielka Polska”, nr 3, III 1939, s. 110-114.

W. W. (W. Wasiutyński), Z punktu widzenia Wielkiej Polski, „Wielka Polska”, nr 1, 1939, s. 10.

Bitner W., Misja Polski, „Wielka Polska”, nr 4 - 5, z IV- V 1939, s. 174 - 177.

Wasiutyński W., Wiosna 1939, w świetle zasadniczych celów polityki polskiej, „Wielka Polska”, nr 4 - 5, z IV- V 1939, s. 152.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism