Fatalne nieporozumienie: nacjonalizm czy nacjonalitaryzm?

Jacek Bartyzel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/7966

Abstrakt


abstrakt

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Johannet R., Le principe des nationalites, Paris 1918, s. XLVIII, 18, 19, 211, 405.

Dictionnaire de UAcademie franęaise.

Olivier E., ,L'Empire liberale. I. Du principe des nationalites, Paris 1895.

Anciens partis, Paris 1860.

„Le Figaro”, 4 VII 1892.

Bartyzel J., Umierać, ale powoli!. O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich 1815-2000, s. 444—846.

Maurras Ch., Lapolitiąue religieuse, [w:] id., La Democratie religieuse, Paris 1921, s. 340.

Barres M., Scenes et doctrines du nationalisme, Paris 1925, s. 10.

Maurras Ch., Votre bel aujourd‘hui, Paris 1953, s. 238.

Bończa-Tomaszewski N., Demokratyczne źródła faszyzmu, Fronda 1998, nr 15/16, s. 155-164.

Talmon J.L., The Origins of Totalitarian Democracy. Political Theory and Practice during the French Revolution and beyond, London 1986.

Arndt E.M., Germanien und Europa, Altona 1803.

Stojanowski K., „Niemiecka masa” - założenia doktryny rasowej nordycznej a niemieckiej, Toruń 1935.

Mosse G.L., Kryzys ideologii niemieckiej. Rodowód intelektualny Trzeciej Rzeszy, tłum. T. Evert, Warszawa 1972, s. 29-76.

Ploncard d‘Assac J., Doctrines du nationalisme, Chire-en-Montreuil 1978, s. 203, 224.

Gentile G., Źrodła i doktryna faszyzmu, przeł. H. Mirecka, Warszawa 1933, s. 46.

Bończa-Tomaszewski N., Demokratyczna geneza nacjonalizmu. Intelektualne korzenie ruchu narodowo-demokratycznego, Warszawa 2001, s. 225.

Pański klerykalizm a wiara chłopska, „Głos” 1886, nr 3—4.

Popławski J.L., Demokratyzacja zasad, „Prawda” 1886, nr 42-43.

Nieporozumienie, „Głos” 1887, nr 3

Narodowa Demokracja. Antologia myśli politycznej „Przeglądu Wszechpolskiego” (1895-1905), oprać. B. Toruńczyk, Londyn 1983, s. 136.

Dmowski R., Podstawy polityki polskiej, „Przegląd Wszechpolski” 1905.

Doboszyński A., Teoria narodu, Warszawa 1993, s. 63.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism