Moralność i polityka albo Max Weber o cnocie

Katarzyna Pękacka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/7957

Abstrakt


abstrakt

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bierdiajew M., Nowe średniowiecze, Komorów 1997, s. 137.

Weber M., Polityka jako zawód i powołanie, Kraków 1998, s. 75, 98, 104, 102, 110,126, 132, 139, 141, 184.

Brown R., Socjologia, [w:] Przewodnik po współczesnej filozofii politycz¬nej, red. R. Goodini, P. Petit, Warszawa 1998, s. 135.

Orzechowski M., Polityka, władza, panowanie w teorii Maxa Webera, Warszawa 1984, s. 126.

Maclntyre A., Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, Warszawa 1996, s. 65.

Nietzsche F. , [w:] M. P. Markowski, Nietzsche. Filozofia interpretacji, Kraków 1997, s. 138.

Scaff L.A., Fłeeing the iron cage. Culture, politics and modernity in the thoughtofMax Weber, Berkley 1991, s. 166.

Krasnodębski Z., Max Weber, Warszawa 1999, s. 86.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism