"Monarchista Wileński" - przyczynek do dziejów polskiej prasy monarchistycznej w okresie Drugiej Rzeczypospolitej

Maciej Wojtacki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/7953

Abstrakt


abstrakt

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartyzel J., Konserwatyzm bez kompromisu, Toruń 2002.

Meysztowicz, Poszło z dymem, Londyn 1973, s. 230, 288-290.

Osica J., Politycy anachronizmu. Konserwatyści wileńskiej grupy „Słowa” 1922-1928, Warszawa 1982.

Jaruzelski J., Stanisław Cat-Mackiewicz 1896-1966. Wilno - Londyn - Warszawa, Warszawa 1994, s. 45-49.

Litewskie Centralne Archiwum Historyczne w Wilnie, Akta Starostwa Grodzkiego w Wilnie, F.53/23/1933.

LCAH, Akta Starostwa Grodzkiego, F. 53/23/1933.

Obiezierski M., Głębokie, Słowo z 8 U 1927.

Bobrzyński J., Zwierciadło. Pamiętnik z ćwierćwiecza w służbie ojczyzny, Biblioteka Jagiellońska 37/69, s. 163-164.

Cat, Położenie w obozie konserwatywnym, Słowo z 12 IV 1927.

LCAH, Akta Starostwa Grodzkiego, F.53/23/1954.

Z życia Organizacji Monarchistycznej, Monarchista Wileński, nr 2, 24 IV 1927, s. 1.

Cat, Monarchista wileński, Słowo z 12 IV 1927.

Górski A., Władza polityczna w myśli Stanisława Cata-Mackiewicza, Kraków 1999, s. 36-37.

Rodacy!, Monarchista Wileński, nr 1, 10 IV 1927, s. 2.

Ruch monarchistyczny w Polsce, Monarchista Wileński, nr 1, 10 IV 1927, s. 2.

Hermanowicz S., Dlaczego..., Monarchista Wileński, nr 2, 24IV 1927, s. 1.

Koronacja Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, Monarchista Wileński, nr 1, 10 IV 1927, s. 2.

Przygotowania do koronacji Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, Monarchista Wileński, nr 2, 24 IV 1927, s. 2.

Koronacja Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, Monarchista Wileński, Monarchista Wileński, nr 3, 8 V 1927, s. 2.

Szczególny noworodek, Kurier Wileński z 13 IV 1927.

Na wileńskim bruku, Kurier Wileński z 26IV 1927.

Starzy ludzi w nowej szacie, Dziennik Wileński z 13 IV 1927.

Szczególny noworodek, Kurier Wileński z 13 IV 1927.

Monarchista Wileński, nr 2, 24 IV 1927, s. 2.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism