Figura wroga socjalizmu w tekstach propagandy PRL: (od gatunków dla dzieci do rozpraw naukowych)

Beata Biel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/7949

Abstrakt


abstrakt

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gomułka W., Stanowisko Partii - zgodne z wolą narodu. Przemówienie wygłoszone na spotkaniu z warszawskim aktywem partyjnym 19 III 1968 r., Warszawa 1968, s. 6-7, 19, 44.

Chłaśiński J., Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie fabrycznej „Kopalnia” na Górnym Śląsku, Przegląd Socjologiczny, 1935, z. 1-2.

Kamińska-Szmaj J., Judzi, zohydza, ze czci odziera, Język propagandy politycznej w prasie 1919-1923, Wrocław 1994, s. 99.

Schaff A., Stereotyp a działanie ludzkie, Warszawa 1981, s. 115.

Narojek W., Struktura społeczna w doświadczeniu jednostki. Studium z socjologii współczesnego społeczeństwa polskiego, Warszawa 1982, s. 181.

Ossowski S., O strukturze społecznej, Warszawa 1982, s. 141, 198, 287.

Karpiński J., Mowa do ludu. Szlace o języku polityki, Warszawa 1989, s. 29.

Jaruzelski W., Wystąpienie na krajowej naradzie aktywu robotniczego, 30 III 1983 r., s. 7-845.

Głowiński M., Pismak 1963, Warszawa 1995, s. 63.

Nowa karta dziejów. Przemówienie wygłoszone na VIII sesji Krajowej Rady Narodowej 21 VII1945 r., [w:] W. Gomułka, Artykuły i przemówienia, tom 1,11943 - XII 1945, Warszawa 1962, s. 321.

Broniewska I., O człowieku, który się kulom nie kłaniał, Warszawa 1952, s. 56-57.

Brodala M., Propaganda dla najmłodszych w latach 1948- —1956. Instrument stalinowskiego wychowania, [w:] M. Brodala, A. Lisiecka, T. Rudzikowski, Przebudować człowieka. Komunistyczne wysiłki zmiany mentalności, Warszawa 2001, s. 151.

Agresja cynizmu, Trybuna Ludu, 5 II 1972, nr 4, s. 2.

Trybuna Ludu, 4 1 1972, nr 3, s. 2.

Trybuna Ludu, 19 1 1972, s. 2.

Wojtysiak L., Psychologia propagandy politycznej, Warszawa 1986, s. 52, 57.

Brudziński W., Marianowicz A., Głos Ameryki, Warszawa 1952, s. 7.

Jaruzelski W., Przemówienie radiowe i telewizyjne wygłoszone 12. XII. 1982 r., s.32.

Michta R., Na zakręcie historii.., Trybuna Ludu, 1 1 1982, nr 1, s. 4.

Mazur M., Propagandowy obraz świata. Polityczne kampanie prasowe w PRL 1956-1980, Warszawa 2003, s. 142.

Głowiński M., Nowomowa po polsku, Warszawa 1990, s. 65.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism