Dążenia do zjednoczenia ruchu ludowego w latach 1918-1931 w świetle tygodników "Piast", "Wyzwolenie" i "Gazety Chłopskiej"

Alicja Bieńkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/7948

Abstrakt


abstrakt

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cimek H., Z dziejów prasy Zjednoczenia Lewicy Chłopskiej „Samopomoc”, Annales Universitatis Mariae Curie - Skłodowska, Sectio F, vol. 20, 12, r. 1965, s. 203-210.

Szaflik J., Ruch ludowy w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Życie polityczne w Polsce 1918-1939, praca zbiór., Wrocław-Warszawa-Kraków- -Gdańsk-Łódź 1985, s. 89.

Drodzy Czytelnicy, Gazeta Chłopska. Naczelny organ Stronnictwa Chłopskiego, nr 1,14II 1926, s. 1.

Kurs Germański w Austryi a Koło polskie, Piast. Tygodnik polityczny, społeczny, oświatowy, poświęcony sprawom ludu polskiego. Naczelny organ Polskiego Stronnictwa Ludowego, nr 30, 23 VII1918, s. 2.

Z czem idzie Polskie Stronnictwo Ludowe na Sejm, Wyzwolenie. Dawniej „Polska Ludowa”. Pismo tygodniowe, polityczne i gospodarcze. Organ Polskiego Stronnictwa Ludowego, nr 3,19 11919, s. 34-35.

Królestwo polskie zabrało głos, Piast, nr 6, 10II1918, s. 1-2.

Zjednoczenie Polskiego ludu. W całej Polsce jedno Polskie Stronnictwo ludowe, Piast, nr 43, 27 X 1918, s. 1.

Bojko J., W. Witos, Bracia Ludowcy! Do walki i zwycięstwa, Piast, nr 51, 22 Xn 1918, s. 1.

Kto szedł przeciw chłopu, Piast, nr 8, 23 II1919, s. 1-2.

Związek Sejmowy posłów ludowych, Wyzwolenie, nr 26, 29 VI 1919, s. 315.

Stolarski B., Bracia Ludowcy!, Wyzwolenie, nr 23, 6 VI1919, s. 331.

Tomczonek Z., Ruch ludowy na kresach północno-wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej, Białystok 1996, s. 101-102.

Nasze „Alleluja", Piast, nr 16, 16 IV 1922, s. 1-2.

Idźmy ławą, a zwyciężymy!, Piast, nr 44, 29 X 1922, s. 1-3.

Lato S., Ruch ludowy wobec Sanacji, s, 7-8.

Maczuga, Z prasy, Piast, nr 45 i 46, 18 XI 1923, s. 13.

Wyzwolenie, nr 31, 3 VIII 1924; Wyzwolenie, nr 1, 4 I 1925, Wyzwolenie, nr 5,1II 1925.

Drodzy Czytelnicy!, Gazeta Chłopska, nr 1, 1413 1926, s. 1.

Smoła, Zgoda zgodzie nierówna, Wyzwolenie, nr 1, 3 1 1926, s. 2-3.

Przebieg zamachu, Piast, nr 20, 16 V 1926, s. 2.

Wieś stoi twardo przy prawowitym rządzie, Piast, nr 20, 16 V 1926, s. 5.

Malinowski M., Przez krew, przez ofiarę - ku odrodzeniu..., Wyzwolenie, nr 21, 23 V 1926, s. 1-2.

Janek z Lipnicy, Nikt nic nie da - trzeba wziąć!, Wyzwolenie, nr 42, 17 X 1926, s. 2.

Dąbski J., Nieudały Sejm. Ale nasz czas idzie!, Gazeta Chłopska, nr 12, 18 IH 1928, s. 1.

R. W., Czemże nowy rząd?, Wyzwolenie, nr 2, 12 1 1930, s. 1-2.

O co walczy Centrolew? Wspólna deklaracja sześciu stronnictw, Piast, nr 26, 29 VI1930, s. 1-2.

Wybory w okręgu sandomierskim, Wyzwolenie, nr 1, 5 1 1930, s. 3-4.

Odpowiedź handlarzom politycznym, Wyzwolenie, nr 3,19 11930, s. 2.

Pod pręgierz opinji chłopskiej, Wyzwolenie, nr 5, 2 II 19530, s. 4.

Dlaczego chłopi nie mogą głosować na „Piasta ”, Wyzwolenie, nr 5, 2 II 1930, s. 9.

Szczepan Fidelus, Nauka z obecnego ciężkiego położenia dla chłopów, Wyzwolenie, nr 6, 9 U 1930, s. 11,

CQ się dzieje w Sejmie, Wyzwolenie, nr 3,191 1930, s. 3-4.

O co walczy Centrolew? Wspólna deklaracja sześciu stronnictw, Piast, nr 26, 29 VI 1930, s. 1-2.

Bielak J., Nastroje po Kongresie, Piast, nr 33,17 VIII 1930, s. 2.

Kongres Obrony Prawa i Wolności Ludu w Krakowie (nakład po konfiskacie), Gazeta Chłopska, nr 29, 6 VII 1930, s. 3-4.

Rozwiązanie Sejmu i Senatu, Piast, nr 36, 7 IX 1930, s. 1.

Sanacyjne próby rozbicia Stronnictwa Chłopskiego, Piast, nr 42, 19 X 1930, s. 3.

Borkowski J., Postawa polityczna chłopów polskich w latach 1930-1935, Warszawa 1970, s. 47.

Ostatnia Rada Naczelna P.S.L. „Piast”, Piast, nr 12, 22 m 1931, s. 2.

W przeddzień zjednoczenia, Piast, nr 11, 15 III 1931, s. 4.

Malinowski M., Połączenie klubów chłopskich radością po wsiach, Wyzwolenie, nr 4, 1111931, s. 1 - 2.

Brodacki, Zjednoczenie ruchu ludowego dokonane, Piast, nr 12, 22 III 1931, s. 1-2.

Breowicz W., Stronnictwu Ludowemu Szczęść Boże, Piast, nr 14, 5 IV 1931, s. 2.

A. P., Na zjednoczenie stronnictw ludowych, Piast, nr 14, 5 IV 1931, s. 2.

Dokonane - co dalej?, Wyzwolenie, R. XVIII, Nr 21, 22 III 1931, s. 1.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism