Działalność i ideologia Związku Synarchicznego w latach 1924-1939

Patryk Tomaszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/7945

Abstrakt


abstrakt

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Roszkowski W., Synarchiści Polski międzywojennej, Przegląd Powszechny, nr 5-6, 1983, s. 262-277.

Słownik Wyrazów Obcych, Trzaska, Evert, Michalski, Warszawa 1939, kol. 2080.

Co to jest synarchia, Warszawa 1925, s. 5.

Taborski R., Jankowski Józef, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XI, s. 543.

Synarchja w ustroju politycznym polski, Warszawa 1929, s. 61.

Hass L., Zasady w godzinie próby. Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej 1929-1941, Warszawa 1987, s. 260-261.

Kubiatowski J., Tarło-Maziński Włodzimierz, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XX, s. 300-302

Hass L., Masoneria Polska w XX w. Losy, ludzie, loże, Warszawa 1993, s, 251-252.

Nadlewicz-Kremky J., Kim jest nasz synarcha w duchu, Synarchista, nr 2, VIII 1936, s. 2-4.

Roszkowski A., Mesjanizm a masoneria okultystyczna w Drugiej Rzeczypospolitej, Przegląd Powszechny, nr 2, 1983, s, 209-224, 263.

Synarchista, nr 1, z 15 XI 1926, s. 5; Synarchista, nr 5, V 1929, s. 15.

Tyrowicz M., Olechowski Erazm Gustaw, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. X, s. 734-737.

Posłowie i Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Słownik biograficzny, t. I, pod. red. M. Smogorzewska, Warszawa 1998, s. 328-329.

Biuletyn Polityczny, nr 2-3, 1927, s. 681.

Hass L., Ambicje, rachuby, rzeczywistość„ wolnomularstwo w Europie Środkowo Wschodniej 1905-1928, Warszawa 1984, s. 315.

Gajkowski C., Karśnicki Wojciech, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t XII, s. 143-14A,

Odezwa do ogółu polskiego nauczycielstwa, Synarchista, nr 1,15 XI 1926, s. 5—6.

Synarchista, nr 9, XI 1937, s. 9.

Biuletyn Polityczny, nr 2-3,1927, s. 675-681.

Synarchista, nr 5, V 1929, s. 23.

Organizujcie Kluby Synarchistyczne, Synarchista, nr 3, XII 1934, s. 11.

Uniwersał Synarchiczny, Synarchista, nr 3, V 1937, s. 1.

Synarchista, nr 1,1 1938, s. 5,

Z życia organizacji, Synarchista, nr 5, 5 HI 1938, s. 10.

Chłopi a życie publiczne, Synarchista, nr 9, XI 1937, s. 12.

Od redakcji, Synarchista, nr 9, X 1937, s. 1.

Piasecki B., Duch czasów nowych a Ruch Młodych, Warszawa 1935, s. 20.

Deklaracja Ideowa Ogniska Młodych Związku Synarchicznego, Synarchista, nr 2, 81, 1938, s. 6.

Synarchista, nr 5, 5 III 1938, s. 1.

Redakcja, Twórca synarchji Z powodu 13 letniej rocznicy Związku Synarchicznego, Synarchista, nr 3, XI 1936, s. 2.

Synarchista, nr 11, 30 IV 1938, s. 2.

Przemówienie Prezesa Związku Synarchicznego na akademii 2 maja, Synarchista, nrl2,4VI1938,s. 1.

O krok od Synarchji, Synarchista, nr 2, VI 1934, s. 14 -15.

Zwiastun Konfederacji Synarchicznej, Synarchista, nr 3, XI 1936, s. 4-8.

Olechowski G., Obóz Zjednoczenia Narodowego, Synarchista, nr 2, IV 1937, s. 4—9.

Młoda Polska, Synarchista, nr 6, VIII 1937, s. 1-3.

Synarchista, nr 4,18 III 1939, s. 1.

Synarchista, nr 1, IV 1934, s. 1.

Konstytucja kwietniowa na tle polskiej myśli politycznej, Synarchista, nr 1, IV 1934, s. 2-14.

Brodzic-Lipiński, Konstytucja, Synarchista, nr 3, XII 1934, s. 3-4.

Program polityczny Związku Synarchicznego, Synarchista nr 1, 15 X 1926, s. 2.

Swoi i obcy, Synarchista, nr 1, IV 1933, s. 6.

Konstytucja Synarchiczna, Warszawa 1934, s. 14.

Wielbik M., Rzut oka na przyszłość ustroju synarchicznego, Warszawa 1932, s. 22.

Uniwersał Synarchiczny, Warszawa 1937, s. 5.

Do Związku Synarchistów, Pro Patria, 1928, nr 140.

Monarchizm nowoczesny, czy nowoczesność interpretacji monarchizmu, Synarchista, nr 4, VII 1928, s. 17.

Co to jest synarchja, Warszawa 1925, s. 11.

Gaszyński S., Do czego dążymy, Synarchista nr 1, 15 X 1926, s. 7.

Zarys synarchicznej reformy ustroju pieniężnego, Warszawa 1938, s. 30.

Synarchiczna reforma gospodarcza, Warszawa 1927, s. 33, 13-14,20-21, 36-37.

Wytyczne synarchicznego programu gospodarczego, Synarchista, nr 2, VI 1934, s. 12.

Sobolewski F., Wytyczne planu gospodarczego, Synarchista, nr 2, 14 IV 1927, s. 7.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism