Z dziejów akcji antykomunistycznej w Polsce: miesięcznik "Walka z Bolszewizmem" w latach 1927-1931

Arkadiusz Meller

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/7835

Abstrakt


Critical reflections over marxist ideology, and especially political system in the USSR, were present in the polish political thought in the first half of the XXth century, due to publications, among others, by Adam Krzyżanowski, Stanisław Mackiewicz or Marian Zdziechowski. An important role in spreading anti-communist ideas played magazine “Fight with bolshevism” established in 1927 by Henryk Glass. The main task of the editorial board was to inform the Polish nation about the threats coming out from communism. To fulfill this task, magazine published official papers of the Communist International, communist parties, soviet government etc., along with some communist confidential materials. “Fight with bolshevism” used all possible means to warn the society of the danger coming from the east. The author talks over the most important problems and topics took up by the magazine, as well as the social undertakings supported by it.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A. Górski, Bolszewizm w szkole polskiej, Walka z Bolszewizmem, 1929, z. 25, s. 231-237.

A. Mieczkowski, Rewolucja [w:] pod red. M. Chmaj, W. Sokół, Polityka - ustrój - idee. Leksykon politologiczny, Lublin 1999, s. 327.

A. Świętochowski, Co to są bolszewicy, Walka z Bolszewizmem, 1929, z. 22, s. 134-138.

antykomunistyczne, Walka z Bolszewizmem, 1929, z. 25, s. 240- 241.

Antysemityzm w Rosji, Walka z Bolszewizmem, 1929, z. 18, s. 32.

B. Podhorski, Sowiety rozpoczęły ofensywę ekonomiczną przeciwko Polsce, Walka z Bolszewizmem, 1930, z. 30, s. 142-143.

Baczność!, Walka z Bolszewizmem, 1927, z. 2,3,4, s. II.

Bezbożnicy w Polsce, Walka z Bolszewizmem, 1930, z. 28, s. 71-73.

Centralne Biuro Porozumienia Organizacji Współdziałających w Zwalczaniu Komunizmu, Walka z Bolszewizmem, 1928, z. 16, s. 14.

Czy rząd zdaje sobie sprawę?, Walka z Bolszewizmem, 1929, z. 23, s. 162.

Drogi bolszewizowania inteligencji, Walka z Bolszewizmem, 1928, z. 16, s. 15-27.

Dwa procesy, Walka z Bolszewizmem, 1927, z. 3, s. 15-18.

E. Pepłowska, Sytuacja gospodarcza Sowietów (w świetle cyfr i dokumentów), Walka z Bolszewizmem, 1929, z. 19, s. 42-63.

Einstein agentem bolszewickim, Walka z Bolszewizmem, 1928, z. 11, s. 22.

Entente Internationale contrę la Ill-e Internationale, Walka z Bolszewizmem, 1927, z. 2, s. 22-

Entente Internationale contrę la Ill-e Internationale. Międzynarodowe porozumienie

Esperanto w służbie bolszewizmu, Walka z Bolszewizmem, 1928, z. 9, s. 18-19.

G. Ciura, Pełnić służbę Bogi i Polsce. Harcerstwo Polskie („Hufce Polskie”) 1939-1945, Warszawa 1998, passim.

G. Larsson, Protokoły Mędrców Syjonu. Prawda czy fałsz?, Warszawa 1997.

G. Zackiewicz, Polska myśl polityczna wobec systemu radzieckiego 1918-1939, Kraków 2004, s. 248-258, s. 221, 250-251, 253-254, 257, 464-466, 470-475.

H. Glass, Burżuazyjne złudzenia, Walka z Bolszewizmem, 1930, z. 30, s. 130-131.

H. Glass, Cztery drogi pochodu bolszewickiej rewolucji, Walka z Bolszewizmem, 1928, z. 6, s. 1-4.

H. Glass, Droga walki, Walka z Bolszewizmem, 1929, z. 20, s. 67.

H. Glass, Karać czy nie karać?, Walka z Bolszewizmem, 1929, z. 23, s. 167.

H. Glass, Młodzi walczą, Londyn 1974, s. 142-145.

H. Glass, Mobilizacja czynników rozkładu, Walka z Bolszewizmem, 1928, z. 10, s. 3.

H. Glass, Niemcy i S.S.S.R. przeciwko Polsce, Walka z Bolszewizmem, 1928, z. 16, s. 4.

H. Glass, O właściwą linję dyskusji, Walka z Bolszewizmem, 1930, z. 29, s. 103.

H. Glass, Obrona Polski przed bolszewizmem, Płock - Warszawa 1928.

H. Glass, Przewroty w umysłach, Myśl Narodowa, nr 56, 25 XII 1932, s. 814-815.

H. Glass, Przygotowanie rewolucji proletariackiej, Myśl Narodowa, nr 25,4 VI 1933, s. 357-359.

H. Glass, Skuteczne i szkodliwe metody walki z bolszewizmem, Walka z Bolszewizmem, 1930, z. 28, s. 67-69.

H. Glass, Ślepota warstw oświeconych, Walka z Bolszewizmem, 1931, z. 35, s. 33.

H. Glass, Ten trzeci, Walka z Bolszewizmem, 1930, z. 32, s. 193, 195.

H. Glass, Uwagi o rewolucji komunistycznej, Warszawa 1931.

H. Glass, Zamach bolszewizmu na młodzież, Płock - Warszawa 1927.

H. Glass, Żydowskie ugrupowania wywrotowe w Polsce, Walka z Bolszewizmem, 1928, z. 4, s. 24-26.

H. Glass,, Istota współczesnego bolszewizmu, Myśl Narodowa, nr 10,19II1933, s. 118-119.

H.G., Rola kontrajczejek, Walka z Bolszewizmem, 1929, z. 22, s. 129.

J. Tazbir, Protokoły Mędrców Syjonu. Autentyk czy falsyfikat, Warszawa 1992;

J. Terej, Rzeczywistość i polityka. Ze studiów nad dziejami najnowszymi Narodowej Demokracji, Warszawa 1971, s. 368, 16, 418,167.

Korporacji Akademickich, Narodowa Organizacja Kobiet. Kto żąda ustawy antykomunistycznej, Walka z Bolszewizmem, 1929, z. 19, s. 34.

ks. Michał Poradowski, Henryka Glassa „Walka z komunizmem” (w dziesiątą rocznicę śmierci), Szczerbiec, 1994, nr 6, s. 15.

Kto opłaca propagandę komunistyczną, Walka z Bolszewizmem, 1930, z. 27, s. 53.

Los robotników w S.S.S.R. (na podstawie oficjalnych publikacyj bolszewickich), Walka z Bolszewizmem, 1928, z. 10, s. 24-27.

Los uczonych i nauczycieli w S.S.S.R., Walka z Bolszewizmem, 1927, z. 6, s. 29-31.

Międzynarodowy kongres antybolszewicki, Walka z Bolszewizmem, 1930, z. 32, s. 200-201.

Militaryzacja komunizmu, Walka z Bolszewizmem, 1928, z. 8, s. 23.

Militaryzacja patrji komunistycznej, Walka z Bolszewizmem, 1929, z. 23, s. 185.

Na marginesie sowieckich poczynań. Analfabetyzm w Rosji sowieckiej, Walka z Bolszewizmem, 1928, z. 13, s. 34.

Na przełomie, Walka z Bolszewizmem, 1930, z. 27, s. 35.

Oświata komunistyczna, Walka z Bolszewizmem, 1928, z. 9, s. 21-22.

Pięciolecie Ententy, Walka z Bolszewizmem, 1929, z. 20,76.

Polska, Walka z Bolszewizmem, 1927, z. 2, s. 16.

Polskie organizacje antybobzewickie, Walka z Bolszewizmem, 1927, z. 5, s. 26.

Porozumienie Organizacji Współdziałających w Zwalczaniu Komunizmu, Walka z Bolszewizmem, 1930, z. 33, s. 248-249.

Proces Wojciechowskiego. O zamach na agenta bolszewickiego, Walka z Bolszewizmem, 1929, z. 21, s. 106-110.

Redakcja, Jak walczyć?, Walka z Bolszewizmem, 1927, z. 6, s. 1-3.

Redakcja, Rocznik czwarty, Walka z Bolszewizmem, 1930, z. 26, s. 2.

Redakcja, Rocznik trzeci, Walka z Bolszewizmem, 1929, z. 18, s. 1.

Ruch antykomunistyczny rośnie, Walka z Bolszewizmem, 1929, z. 19, s. 38.

S. Grabski, Dyktatura proletarjatu, Walka z Bolszewizmem, 1927, z. 3, s. 1-4.

S. Grabski, Metody propagandy bolszewickiej, Walka z Bolszewizmem, 1927, z. 4, s. 1-4.

S. Grabski, Obowiązek czujności i walki, Walka z Bolszewizmem, 1927, z. 5, s. 1-3.

S. Grabski, Państwo narodowe, Walka z Bolszewizmem, 1930, z. 27, s. 40-47.

S. Grabski, Prawdziwe oblicze bolszewików, Walka z Bolszewizmem, 1927, z. 2, s. 1-5.

S. Krzemieński, Do czego dążą bolszewicy?, Płock – Warszaw 1930.

S. Krzemieński, Jak bolszewicy uszczęśliwili Rosję!, Płock - Warszawa 1929.

Statut Kominternu, Walka z Bolszewizmem, 1929, z. 18, s. 16.

Sytuacja wewnętrzna w S.S.S.R., Walka z Bolszewizmem, 1930, z. 27, s. 60.

Ustawa antykomunistyczna w Grecji, Walka z Bolszewizmem, 1930, z. 30, s. 143-146.

Ustawa antykomunistyczna, Walka z Bolszewizmem, 1929, z. 18, s. 12-13.

Uwagi o przemyśle sowieckim, Walka z Bolszewizmem, 1928, z. 11, s. 29-30.

Uwagi o rewolucji komunistycznej, Walka z Bolszewizmem, 1930, z. 33,225-242.

W. J. Muszyński, Glass Henryk, Encyklopedia „Białych Plam”, t. VII, Radom 2002, s. 48-51.

Wielki wiec w Warszawie, Walka z Bolszewizmem, 1930, z. 28, s. 76-79.

Wolnomyśliciele w służbie Kominternu, Walka z Bolszewizmem, 1928, z. 8, s. 6.

Z.P.I., Film w służbie bolszewickiej rewolucji, Walka z Bolszewizmem, 1930, z. 30,146-153.

Zdemaskowani wolnomyśliciele, Walka z Bolszewizmem, 1928, z. 4, s. 7.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism