"Federacja Słowian Południowych w polityce Bułgarii po II wojnie światowej: korzenie, próby realizacji, upadek", Elżbieta Znamierowska-Rakk, Warszawa 2005.

Hubert Stys

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/7789

Abstrakt


recenzja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gancovski N., Georgi Dymitrow: z notatnika sekretarza osobistego, Warszawa 1980.

Giza A., Ziemie macedońskie na przełomie XIX i XX wieku, Szczecin 1996.

Stawowy-Kawka I., Historia Macedonii, Wrocław 2000.

Stawowy-Kawka I. (red.), Miejsce Macedonii na Bałkanach, Kraków 2005.

Malinowski A., Kwestia macedońska w Bułgarii w latach 1878-1918, Toruń 2006.

Dżilas M., Rozmowy ze Stalinem, Paryż 1962.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism