Naród czy rasa?: podobieństwa i różnice pomiędzy nacjonalizmem i narodowym socjalizmem

Bartłomiej Michalak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/7780

Abstrakt


abstrakt

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Tyszka K., Współczesne dyskusje o nacjonalizmie, Społeczeństwo Otwarte, 1997, nr 6, s. 12, 12.

Justynski J., Historia doktryn politycznych czasów nowożytnych, Toruń 1991, s. 129.

Czarnocki A., Nacjonalizm, [w:] Encyklopedia politologii, [red.] M. Żmigrodzki, t. I, Teoria polityki, [red.] W. Sokół, M. Żmigrodzki, Kraków 1999, s. 196.

Kuczyński J., Indywidualność i ojczyzna, Warszawa 1972, s. 51, 52.

Maciejewski M., Ruch i ideologia narodowych socjalistów w Republice Weimarskiej. O źródłach i początkach nazizmu 1919—1924, Warszawa-Wrocław 1985, s. 178, 181, 185, 292, 410.

Jaskułkowski K., Nacjonalizm jako ideologia, Przegląd Politologiczny, 2003, nr 2, 2003, s. 37.

Gellner E., Narody i nacjonalizm, Warszawa 1991, s. 9, 49, 150-151.

Ryszka F., Faszyzm, Przegląd Tygodniowy, 1997, nr 32, s. 16, 85.

Aronson E., Człowiek istota społeczna, Warszawa 1999, s. 388—404,

Davies N., Europa. Rozprawa historyka z historią, Kraków 1998, s. 876.

Brubaker R., Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Europie, Warszawa 1998, s. 150.

Pajewski J., Historia powszechna 1871-1918, Warszawa 1998, s. 108, 109.

Taylor C., Nacjonalizm i współczesność, Transit. Przegląd Europejski, 1996, z. 1, s. 57.

Griinberg K., SS - Gwardia Hitlera, Warszawa 1994, s. 89, 90, 91, 97.

Ryszka F., Państwo stanu wyjątkowego, Wrocław 1985, s. 85, 88, 271.

Bullock A., Hitler - Studium tyranii, Warszawa 1997, s. 60, 132, 238, 342, 343.

Justyński J., Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno-prawnych, Toruń 1994, s. 130, 275, 276.

Bartyzel J., Fatalne nieporozumienie: nacjonalizm czy nacjonalitaryzm?, [w:] Historia i polityka. Wiek XX. Studia z historii myśli politycznej i idei, t. I, [red.] P. Tomaszewski, Toruń 2004, s. 19.

Ryszka F., U źródeł sukcesu i klęski. Szkice z dziejów hitleryzmu, Warszawa 1972, s. 62.

Kozub-Ciembroniewicz W., Faszyzm w interpretacji Konstantego Grzybowskiego, Czasopismo Prawniczo-Historyczne, 1996, t. 48, z. 1/2, s. 196, 197.

Słownik polityki, [red.] M. Bankowicz, Warszawa 1996, s. 161.

Bocheński J.M., Nacjonalizm, [w:] Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów, Kraków 1992, s. 86.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism