Neorealistyczne interpretacje procesu integracji europejskiej

Marzena Orłowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2014.004

Abstrakt


Taking place within the European Union integration processes are the subject of research of many theorists of the European integration. On the basis of the social sciences, there are many theoretical approaches which try to explain the phenomenon of integrating Europe. However. this isa difficult task, because integration is a long and dynamic process, which requires the analysis from the several approaches. Also on the scientific ground is appropriate to use interdisciplinary apporoach to study this issue. Its complexity is confirmed by numerous European integration theories. While those grown on the gound of theories belonging to the theory of international relations. Therefore, they based on liberal or realistic approach. The best known and most widely used theoretical approachin the study of European integration is liberalism. Evidenced by the fact, that most modern integration theory and theoretical approaches derive precisely from the liberal paradigma. We are talking about such theories as neofucntionalism, institutionalism and liberal intergovernemntal approach. The purpose of this article is however, demonstrate the complexity of the integration process on the basisof the neorealistic interpretations of this issue. Therefore will be discussed concepts of H. Morgenthau, M. Mosser and J. Grieco.


Słowa kluczowe


Europe; integration process; realism; liberalism; neorealism; Europa; proces integracji; realizm; liberalizm; neorealizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barcz J., Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, prawne i ekonomiczne procesu akcesyjnego, Warszawa 2009, s. 139–146.

Barcz J., Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2002, s. 395–415.

Borkowski P.J., Polityczne teorie integracji międzynarodowej, Warszawa 2007, s. 37-38, 41, 43–48.

Bógdał-Brzezińska A., Neofunkcjonalne i neorealistyczne koncepcje Unii Europejskiej oraz ich krytyka, [w:] E. Haliżak, S. Parzymies, Unia Europejska. Nowy typ wspólnoty międzynarodowej, Warszawa 2002, s. 104–106.

Czaputowicz J., Realizm, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2012, s. 104–132.

Gizicki W., Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego, Toruń 2008, s. 41–46.

Grieco J., State Interests and Institutional Rule Trajectories: a Neorealist Interpretation of the Maastricht Treaty and European Economic and Monetary Union, [w:] red. B. Frankel, Realism: Restatement and Reneval, London 1996, s. 286.

Grieco J., The Maastricht Treaty, Economic and Monetary Union and the Neo-Realist Research, s. 42.

Haliżak E., Liberalna wizja porządku międzynarodowego, [w:] Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, red. R. Kuźniar, Warszawa 2005, s. 59–83.

Kukułka J., Teoretyczna konceptualizacja dyscypliny, [w:] Kukułka J., Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000, s. 95–97.

Mattli W., Slaughter A.M., Revisiting the European Court of Justices, International Organization, 1998, Vol. 52, nr 1, s. 180, 142.

Mosser M., Engineering Influence: The Subtle Power of Smaller States in International Relations, Chapter Hill 2000, s. 43.

Opałek K., Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, Warszawa 1975.

Stefanowicz J., Ład międzynarodowy, Doświadczenie i przyszłość. Warszawa 1996, s. 135–138, 165–173, 38–39.

Stone A., What is a Supranational Constitution? An Essay in International Relations Theory, Journal of European Public Policy, 1994, vol. 4, nr 3.

Strzyczkowski F., Teorie integracji europejskiej w doktrynie amerykańskiej, Warszawa 2012, s. 142.

Szymański A., Analiza systemowa w badaniach politologicznych nad problematyką europejską, Przegląd Europejski, 2006, nr 2, s. 98–107.

Szymański A., Unia Europejska jako wspólnota terytorialna, [w:] Europeistyka. Podręcznik akademicki, t. 2, red. K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2012, s. 293–382.

Michałowska G., Unia Europejska jako wspólnota obywateli, [w:] Europeistyka. Podręcznik akademicki, t. 2, red. K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2012, s. 293–382, s. 181–292.

Taylor P., The Limit of European Integration, Nowy York, Columbia University Press, 1983, s. 280, 142.

Weiler J.H.H., Community, Member States and European Integration: Is the Law Relevant?, Journal of Common Market Studies, 1982, Vol. 21, s. 39–56.

Wojciuk A., Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych, [w:] R. Kuźniar, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012, s. 416–447.

Zięba R., Studia europejskie z perspektywy stosunków międzynarodowych, [w:] Studia europejskie, red. K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2012, s. 30–31.

Żukrowska K., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, Warszawa 2011, s. 69–71.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism