Obóz narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów, pod red. R. Sierchuły, Warszawa 2010

Patryk Tomaszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/1467

Abstrakt


Recenzja

Słowa kluczowe


totalitaryzm; narodowcy; II RP

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bojemski S., Narodowe Sity Zbrojne w Powstaniu Warszawskim (1 VIII -X 1944), Warszawa 2009.

Chodakiewicz M.J., Narodowe Sity Zbrojne, „Ząb" przeciw dwu wrogom, Warszawa 1999.

Kobylańska Z., Konfederacja Narodu w Warszawie, Warszawa 1999.

Komorowski K., Polityka i walka. Konspiracja zbrojna ruchu narodowego 1939-1945, Warszawa 2000.

Piotrowski M., Narodowe Sity Zbrojne na Lubelszczyźnie 1944-1947, Lublin 2009.

Żebrowski L., Narodowe Sity Zbrojne. Dokumenty, struktury, personalia, t. 1-3, Warszawa 1994-1996.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism