Polska i Ukraina w walce o niepodległość 1918–1920, pod red. T. Krząstka, Warszawa 2009

Emilian Wiszka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/1466

Abstrakt


Recenzja

Słowa kluczowe


Polska; Ukraina; niepodległość; dwudziestolecie międzywojenne

Pełny tekst:

PDF


ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism