Erik Carlsson, Gustaf V och andra världskriget, Uddevalla 2007

Adam Staniszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/1419

Abstrakt


Recenzja

Słowa kluczowe


Erik Carlsson; Gustaw V; Szwecja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Hadenius S., Gustaf V: En biografi, Lund 2005.

Hildebrand K., Gustaf V som manniska och regent I: Kronprinstiden och de forsta kungaaren - unionskriser och utrikespolitik, Stockholm 1945.

Hildebrand K., Gustaf V som manniska och regent II: Konungen och kungahuset - de bada varldskrigens tid, Stockholm 1948.

von Platen G., Bakom den gyllne fasaden: Gustaf Voch Victoria - Ett aktenskap och en epok, Stockholm 2002.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism