Paweł Jaworski, Marzyciele i oportuniści. Stosunki polsko- -szwedzkie w latach 1939–1945, Warszawa 2009

Adam Staniszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/1417

Abstrakt


Recenzja

Słowa kluczowe


Paweł Jaworski; stosunki polsko-szwedzkie; II wojna światowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


„Raporty" posła szwedzkiego w Warszawie Joena Lagerberga z września 1939 roku, Dzieje Najnowsze 2006, nr 2.

Dahlberg E., Polska ubatar i Mariefred. En nastan okand episod fran andra varldskriget, Stockholm 2007

Dahlberg E., Polska ubatar i Mariefred. En nastan okand episod fran andra varldskriget, Stockholm 2007.

Dorniak J., Stosunkipolsko-szwedzkie w latach 1944-1974, Słupsk 1978/

Grafstrom S., Polskie stronnice. Dziennik od 5 lipca 1938 do 6 grudnia 1939 roku, wybór, tłumaczenie i opracowanie J. Lewandowski, A. N. Uggla, Warszawa 1996.

Jalonen J., Valkea kotka, avoin lintu- hakki Ruukin leirin internoidut puolalaiset sotila- at 1940-1941 [w:] Sotavangit ja internoidut, red. Lars Westerlund, Helsinki 2008, s. 413-414.

Jarneberg E., Internering av polska u-batar med besattningar i Vaxholms fastning, ,,Vaxholms fastnings museum meddelande" 1994, nr 2, s. 1-21.

Kliszewicz L., Baza w Sztokholmie, Zeszyty Historyczne 1981, z. 58, s. 44-174.

Kłonczyński A., Stosunki polsko-szwedzkie w latach 1945-1956, Gdańsk 2007.

Lewandowsk J., Węzeł stockholmski. Szwedzkie koneksje polskiego podziemia IX1939 - VII1942, Uppsala 1999.

Nawrot D., Internowanie i rehabilitacja załóg polskich okrętów podwodnych w Szwecji w latach II wojny światowej, Przegląd Historyczno-Wojskowy 2001, nr 2.

Olsson S.O., Swedish-Polish Trade Negotiations at the End of the Second World War and Their Results, Scandinavian Economic History Review 1988, nr 2.

Potocki S., Uwagi o neutralności Szwecji i jej stosunku do Polski w czasie II wojny światowej, Komunikaty Instytutu Bałtyckiego 1974, z. 21.

Potworowski T., The Polish Legation's undiplomatic activities, Stockholm September 1939 - July 1942, Acta Sueco-Polonica 2001-2002, nr 10-11, s. 5-93.

Problemy stosunków polsko-szwedzkich w latach od 1944 do 1948, Wrocławskie studia z Polityki Zagranicznej 2001, nr 1.

Skinder-Suchcitz T., Próby uwolnienia okrętów podwodnych z internowania w Szwecji. Wrzesień 1939 - czerwiec 1940, Zeszyty Historyczne 1996, z. 115.

Staniszewski A., Na bocznym torze wojny, czyli sześć lat internowania polskich okrętów podwodnych w Szwecji [w:] Historia i Polityka, t. V, Myśl polityczna i dyplomacja w XX wieku, red. P. Tomaszewski, Toruń 2006, s. 43-69.

Staniszewski A., Pomoc Szwecji dla Polski w pierwszych miesiącach II wojny światowej. Ewakuacja polskich dyplomatów z terytorium III Rzeszy oraz reprezentowanie interesów państwa polskiego w Berlinie (wrzesień-listopad 1939), Acta Sueco-Polonica 2007, nr 14, s. 183-196.

Staniszewski A., Problemy polskiej oświaty w Szwecji w latach 1939¬-1945 [w:] Historia i Polityka, t. VI, red. H. Stys, Toruń 2007, s. 63-78.

Staniszewski A., Współpraca obywateli szwedzkich z polskim podziemiem w latach 1939-1942, Zapiski Historyczne 2008, z. 1, s. 59-82.

Szymański J., Polska-Szwecja. W cieniu wydarzeń europejskich XIX i XX wieku [w:] Szwecja-Polska. Lata rywalizacji i przyjaźni. Polen och Sverige. Ar av rivalitet och vanskap, red. J. Niklasson-Młynarska, Stockholm 1999, s. 50-67.

Tamelander M., Zetterling N., Inwazja na Norwegię 1940, Warszawa 2008, s. 26-27.

Thorsell S., Mein lieber Reichskan- zler! Sveriges kontakter med Hitlers rikskansli, Possneck 2007, s. 262-263.

Uggla A.N., Den svenska Polenbilden och polsk prosa i Sverige 1939-1960: tva studier i reception, Uppsala 1986.

Uggla A.N., Polacy w Szwecji w latach II wojny światowej, Gdańsk 1997.

Uggla A.N., Polen i svensk press under andra varldskriget: en bibliografi, Uppsala 1986.

Uggla A.N., Polsk utbildning och vetenskap i Sverige under andra varldskriget, Acta Sueco-Polonica 1995, nr 4, s. 95-126.

Wilhelmus W., Jeszcze o działalności „warszawskich Szwedów", Komunikaty Instytutu Bałtyckiego 1976, z. 23.

Wilhelmus W., Szwedzkie monopole w służbie polskiego rządu emigracyjnego? Przyczynek do losów „Szwedów warszawskich", Komunikaty Instytutu Bałtyckiego 1973, z. 18.

Wojciechowski Z., Internowanie polskich okrętów podwodnych w Szwecji, Przegląd Morski 1990, 1981.

Związek Patriotów Polskich w Szwecji (1943-1947), Pamięć i Sprawiedliwość 2005, nr 1. Konecki T., Skandynawia w Drugiej Wojnie Światowej, Warszawa 2003, s. 49-50.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism