Agnieszka Graboń, Problematyka żydowska na łamach prasy akademickiej w okresie międzywojennym, Kraków 2008

Jacek Misztal

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/1399

Abstrakt


Recenzja

Słowa kluczowe


Agnieszka Graboń; kwestia żydowska; dwudziestolecie międzywojenne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borkowski J., O społeczeństwie Drugiej Rzeczypospolitej, Przegląd Humanistyczny 1974, nr 7, s. 133.

Chodakiewicz M.J., Ciemnogród? O prawicy i lewicy, Warszawa 1996, s. 181.

Chodakiewicz M.J., Żydzi i Polacy. Współ-istnienie - zagłada - komunizm, Warszawa 2000, s. 42.

Kawalec K., Narodowa Demokracja wobec faszyzmu 1922-1939: ze studiów nad dziejami myśli politycznej obozu narodowego, Warszawa 1989.

Kotowski A.S., Narodowa Demokracja wobec nazizmu i trzeciej rzeszy, Toruń 2007.

Malatyński A., Hitler, Żydzi i komunizm, Warszawski Dziennik Narodowy, 1 VIII 1935, s. 2.

Marszał M., Wioski faszyzm i niemiecki narodowy socjalizm w poglądach ideologów Narodowej Demokracji 1926-1939, Kolonia Limited 2001.

Wawrzków J., Lwowska Młodzież Wszech-polska, Glaukopis, nr 5-6 2006, s. 79.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism