Maciej Cesarz, Od „Większej Brytanii” do zjednoczonej Europy. Faszystowska doktryna Oswalda Mosleya, Wrocław 2006

Patryk Tomaszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/1398

Abstrakt


Recenzja

Słowa kluczowe


Maciej Cesarz; faszyzm; Wielka Brytania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cesarz M., Od „Większej Brytanii" do zjednoczonej Europy. Faszystowska doktryna Oswalda Mosleya, Wrocław 2006, s. 20-21, 92, 108, 168, 183, 364.

Faszyzm paneuropejski czy alternatywna wizja integracji? Koncepcja Zjednoczonej Europy Oswlada Mosleya, Politeja, 2006, nr 2.

http://www.oswaldmosley.com/british- union.htm (przeglądane 14 I 2009 r.).

http://www.oswaldmosley.com/bri-tish-union.htm (przeglądane 14 I 2009 r.).

Wybrane zagadnienia społeczne faszystowskiej myśli Oswalda Mosleya, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, T. 60 (2004).

Z badań nad problematyką własności w ideologii faszystowskiej Oswalda Mosleya, Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, T. 27 (2004).
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism