W stronę autorytaryzmu. Nacjonalizm integralny Związku Młodych Narodowców 1934–1939, wstęp i opracowanie Maciej Marszał, Kraków 2008

Rafał Dobrowolski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/1394

Abstrakt


Recenzja

Słowa kluczowe


Maciej Marszał, dwudziestolecie miedzywojenne, autorytaryzm, nacjonalizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dmowski R., Pisma, t. 10, Częstochowa 1939, s. 260-269.

Droga do secesji. Geneza Związku Młodych Narodowców, [w:] Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Koncepcje - ludzie i działalność, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2008, s. 736.

Kenar T., Oblicze ideowe dwutygodnika „Akademik" (1922-1926), [w:] Społeczeństwo polityka - kultura: studia nad dziejami prasy w II Rzeczypospolitej, red. T. Sikorski, Szczecin 2006, s. 64-75.

Marszał M., Nacjonalizm integralny Związku Młodych Narodowców [w:] W stronę autorytaryzmu, s. XIV.

Nowa konstytucja Polski. Szkice polityczne, Lwów-Warszawa 1935.

Od krytyki do zaangażowania" Ocena przewrotu majowego i „Polski po majowej" w publicystyce politycznej środowiska poznańskiej „Awangardy" (1927-1933), [w:] Przewrót majowy Józefa Piłsudskiego w polskiej myśli politycznej XX wieku, red. W. Wojdyło, G. Radomski, Toruń 2008.

Pater D., Polityka przełomu. Działalność Obozu Narodowo-Radykalnego w środowisku Poznania w latach 1934-1939, [w:] Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Koncepcje - ludzie i działalność, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2008.

Piestrzyński R., Przesilenie ustrojowe, Awangarda, nr 8, lipiec 1929.

Religia w myśli politycznej Związku Młodych Narodowców i Ruchu Narodowo-Państwowego, [w:] Religia jako źródło inspiracji w polskiej myśli politycznej XIX-XXI wieku, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2007.

Rudnicki Sz., Obóz Narodowo Radykalny. Geneza i działalność, Warszawa 1985, s. 198.

Rycerze króla Artura, Jacek Bartyzel odpowiada na pytania Rafała Zgorzelskiego, Szaniec Chrobrego, nr 64, V-VI 2003, s. 5.

W stronę autorytaryzmu. Nacjonalizm integralny Związku Młodych Narodowców 1934¬-1939, wstęp i oprać. M. Marszał, Kraków 2008.

Zielińskin J., Reorganizacja Obozu Wielkiej Polski z r. 1931, Dzieje Najnowsze, 1975, z. 2, s. 265-274.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism