Ewolucja ustrojowa państw europejskich w pismach Zygmunta Cybichowskiego

Adam Danek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/1385

Abstrakt


Evolution of European political sytems in Zygmunt Cybichowski’s works (1879-1946)

The article presents briefly constitutional reflection of Zygmunt Cybichowski (1879-1946), a world-famous expert in law who became a radical Polish nationalist in 1930s and unsuccessfully tried to collaborate with the Third Reich during WW II. His thought concentrated particularly on two types of democratic system: liberał democracy and so-called 'nationalist democracy’.

As a scholar, Cybichowski was following the 'national method’ in law studies. According to his method, every legał system, including constitution, rose from a specific, particular culture of its own nation. The same rule or institution could have different meaning in various cultures of law - there were no two similar constitutions among the nations of the world. Understanding legał and political system of any country depended entirely on profound knowledge of local history and traditions.

Cybichowski was considered that during interwar period political systems of all European countries underwenta process of totalizing - a rapid expansion of government power and functions. This phenomenon was the most advanced in 'nation­al democracies’: fascist Italy and the Third Reich. Cybichowski maintained thatthese two states were truły democratic (but not liberał) because, in his opinion, democra­cy existed in every political system in which authorities were accepted by their peo- ple and followed the people’s will. For Cybichowski democracy and dictatorship were not contradictory to each other - a dictatorial government could have democratic base. According to him, pre-war Poland had an intermediate regime which contained elements of the both types of democracy. This regime formally retained liberał institutions, but in political practice it started to create institutions typical for 'nationalist democracy’ such as 'national political organization’ and a 'national chieftain’.


Słowa kluczowe


Zygmunt Cybichowski; ustroje polityczne; Europa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


„Najważniejsze zjawisko na firmamencie naszego życia" (Prof. Z. Cybichowski o Programie Narodowo-Rad.), Falanga, 1937, nr 9, s. 2.

Głos uczonego o Programie, Ruch Młodych, 1937, nr 3, s. 6.

Bartyzel J., Dwa „wyklęte" europeizmy: faszystowski i gaullistowski, Pro Fide, Rege et Lege, 2002, nr 3-4, s. 42-43.

Bocheński L.M. OP, List do redaktora „Prosto z mostu", Prosto z Mostu, 6 II 1938 r., s. 1.

Borejsza J., Rzym a wspólnota faszystowska. O penetracji faszyzmu włoskiego w Eu¬ropie Środkowej, Południowej i Wschodniej, Warszawa 1981, s. 230-231.

Cybichowski Z., Na szlakach nacjonalizmu. Rozważania prawno-polityczne, Warszawa 1939, s. 10-16, 89, 92-97, 99-1001 125-132, 148-159, 163-167.

Cybichowski Z., Nowoczesna myśl konstytucyjna, Ster. Miesięcznik dyskusyjny, 1935, nr 6, s. 111.

Cybichowski Z., Państwo totalne, Kurier Warszawski, 13 XI 1938 r., s. 5-6.

Cybichowski Z., Polskie prawo państwowe na tle uwag z dziedziny nauki o państwie i porównawczego prawa państwowego, t. 2, Warszawa 1933, s. 84.

Cybichowski Z., Polskie prawo państwowe na tle uwag z dziedziny nauki o państwie i porównawczego prawa państwowego, t.1, s. 65-72, 271-273.

Czerwieński J.K, XXX-lecie pracy naukowej Prof. D-ra Zygmunta Cybichowskiego, Warszawa 1932.

Dudek A., Pytel G., Bolesław Piasecki. Próba biografii politycznej, Londyn 1990, s. 107-110,

Górnicki L., Prawo Trzeciej Rzeszy w nauce i publicystyce prawniczej Polski Międzywojennej (1933-1939), Bielsko-Biała 1933, s. 11, 62-63.

Grott B., The conception of „roman-catholic totalism" in Poland before World War II, Studia Religiologica, 1982, zeszyt 8, s. 102-107.

Kawalec K., Narodowa Demokracja wobec faszyzmu. Ze studiów nad dziejami myśli politycznej obozu narodowego, Warszawa 1989, s. 101.

Lipski J.J., Polonicum Styronianum, Literatura na Świecie, 1985, nr 10, s. 309-313.

Majchrowski J., Silni - zwarci - gotowi. Myśl polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego, Warszawa 1985, s. 149, przyp. 20.

Marszał M., Włoski faszyzm w polskiej myśli politycznej i prawnej 1922-1939, Wrocław 2007, s. 123-124.

Marszał, M., Czuma I., Absolutyzm ustrojowy. Wybór pism, Kraków 2003, s. 227.

Monoideowość a monpartyjność, Gazeta Kościelna, 1938, nr 40, s. 1.

Pol K., Poczet prawników polskich, Warszawa 2000, s. 1007-1015,

Szarota T., U progu zagłady. Zajścia antyżydowskie i pogromy w okupowanej Europie. Warszawa, Paryż, Amsterdam, Antwerpia, Kowno, Warszawa 2001, s. 45-59.

Środka A., P. Szczawiński, Biogramy uczonych polskich. Materiały o życiu i działalności członków AU w Krakowie, TNW, PAU, PAN, część I: nauki społeczne, zeszyt 1: A-J, s. 240-242.

von Savigny K.F., O powołaniu naszych czasów do ustawodawstwa i nauki prawa, Warszawa 1964.

W sprawie rewizji Konstytucji polskiej i Ordynacji wyborczej. Opinja Dra Zygmunta Cybichowskiego, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Ruch Prawniczy i Ekonomiczny, 1925, s. 415.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism