Kontakt

Adres

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul. Batorego 39L, pok. 103
87-100 Toruń
Polska

hipredakcja@gmail.com

Osoba do kontaktu

Katarzyna Kącka
Tel.: +48 56 611 21 31
Email: kkacka@umk.pl

Wsparcie techniczne

Grzegorz Kopcewicz
Tel.: +48 56 611 26 93
Email: greg@umk.plPartnerzy platformy czasopism