Możliwości wykorzystania ziarna owsa w diecie człowieka

Renata Tobiasz-Salach, Barbara Krochmal-Marczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HERB.2016.011

Abstrakt


W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania ziarna owsa w diecie człowieka. Analizowano skład chemiczny i zawartość makro- i mikroelementów w ziarnie dwóch form owsa oplewionego i nieoplewionego. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że ziarno owsa nieoplewionego charakteryzowało się bardziej korzystnym składem chemicznym niż ziarno owsa oplewionego. Posiadało wyższą zawartość białka, tłuszczu a także bezazotowych związków wyciągowych. Owies nieoplewiony charakteryzował się wyższą zawartością potasu, wapnia, magnezu i sodu, natomiast owies oplewiony zawierał więcej potasu i żelaza.

Słowa kluczowe


owies nieoplewiony; wartość odżywcza; makroelementy; mikroelementy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Prażak R., Romanowicz A., Wykorzystanie postępu biologicznego w uprawie owsa w Polsce, Polish Journal of Agronomy, 2014, 17, s. 30–37.

Czubaszek A., Wybrane cechy fizyczne i skład chemiczny ziarna kilku odmian owsa, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 2003, 229, s. 307–315.

Gibiński M., Gambuś H., Nowakowski K., Mickowska B., Pastuszka D., Augustyn G., Sabat R., Wykorzystanie mąki owsianej – produktu ubocznego przy produkcji koncentratu z owsa – w piekarstwie, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 3 (70), s. 56–75.

Lange E., Wpływ ekstrudowanych przetworów z owsa nagoziarnistego na zawartość tłuszczu w żołądku i lipemię poposiłkową u szczurów, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 2003, 229, s. 247–261.

Kawka A., Współczesne trendy w produkcji piekarskiej – wykorzystanie owsa i jęczmienia jako zbóż niechlebowych, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 3(79), s. 25–43.

PN-EN-ISO-5983-1: 2005. Pasze. Oznaczanie zawartości azotu i obliczanie zawartości białka ogólnego. Część I. Metoda Kjeldahla, Wyd. PKN, Warszawa.

Fabijańska M., Kosieradzka I., Sokół J., Bekta M., Bobel B., Polskie odmiany zbóż w żywieniu zwierząt, Zesz. Nauk. PTZ, Przegląd Hodowlany, 2002, 60, s. 197–210.

Fabijańska M., Kosieradzka J., Atuty odmian nagich, Nowoczesne rolnictwo, 1995, s. 3, 1–20.

Gąsiorowski H., Współczesne poglądy na walory fizjologiczno-żywieniowe owsa, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, supl. 1999, 1(18), s. 193–195.

Gąsiorowski H., Wartość fizjologiczno-żywieniowa owsa, Przegląd Zbożowo-Młynarski, 2003a, 3, s. 26–28.

Gąsiorowski H., Owies w żywieniu człowieka, Przegląd Zbożowo-Młynarski, 2003b, 4, s. 2–4.

Brown C., Craddock J., Oil content and oat weight of entries in the world, Oat Collection, Crop Science, 1972, 12, s. 145–148.

Biel W., Petkov K., Maciorowski R., Nita Z., Jaskowska I., Ocena jakości ziarna różnych form owsa na podstawie składu chemicznego, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 2006, 239, s. 205–211.

Biel W., Bobko K., Maciorowski R., Chemical composition and nutritive value of husked and naked oats grain, Journal of Cereal Science., 2009, 49, s. 413–418.

Biel W., Maciorowski R., Bobko K., Jaskowska I., Chemical composition and energy value of dwarf oats grain, Italian Journal of Food Science, vol. 2011, 23 ISS. 2, s. 180–187.

Pisulewska E., Klima K., Witkowicz R., Borowiec F., Plon, zawartość oraz skład kwasów tłuszczowych owsa odmiany Dukat w zależności od udziału wsiewki wyki jarej, Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, supl. 1999, 1(18), s. 246–252.

Nita Z., Współczesne osiągnięcia i perspektywy hodowli owsa w Polsce, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików, 2003, 229, s. 13–20.

Bartnikowska E., Lange E., Rakowska M., Ziarno owsa, niedocenione źródło składników odżywczych i biologicznie czynnych. Część I. Ogólna charakterystyka owsa. Białka, tłuszcze, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 2000a, 215, s. 209–221.

Bartnikowska E. Lange E., Rakowska M., Ziarno owsa, niedocenione źródło składników odżywczych i biologicznie czynnych. Część II. Polisacharydy i włókno pokarmowe, składniki mineralne, witaminy, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 2000b, 215, s. 223–237.

Petkov K., Piech M., Lubowicki R., Łukaszewski Z., Jaskowska I., Biel W., Ocena wartości pokarmowej ziarna owsa nieoplewionego i oplewionego w żywieniu trzody

chlewnej, Roczniki Naukowe Zootechnika, 2001, 28 (2), s. 165–173.

Petkov K., Piech M., Łukaszewski Z., Kowiecka A., Porównanie składu chemicznego i wartości pokarmowej owsa nieoplewionego i oplewionego, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, supl. 1999, 1(18), s. 246–252.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism