Wpływ właściwości genetycznych na zawartość wybranych składników mineralnych w bulwach Helianthus tuberosus L.

Dominika Skiba, Barbara Sawicka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HERB.2016.010

Abstrakt


Badania nad Helianthus tuberosus L. oparto na doświadczeniu polowym, przeprowadzonym w latach 2006–2008, w Parczewie, na glebie wytworzonej z piasków gliniastych lekkich, kompleksu żytniego słabego, klasy bonitacyjnej IVb. Czynnikami eksperymentu były: odmiany słonecznika bulwiastego Albik, Rubik i Violet de Renes. Przeciętna zawartość makroskładników w bulwach Helianthus tuberosus można uszeregować malejąco: potas (26,29 g.kg-1 s.m.) > fosfor (2,92 g.kg-1 s.m.) > wapń (1,45 g.kg-1 s.m.) > magnez (0,81 g.kg-1 s.m.). Polowa uprawa słonecznika bulwiastego daje szansę na powrót rośliny, która jest gatunkiem ciekawym dla gospodarstw agroturystycznych, a jednocześnie daje możliwość wielokierunkowego wykorzystania, co może zapewnić podstawę surowcową dla przemysłu przetwórczego. Wydaje się celowe rozpowszechnianie uprawy Helianthustuberosus w Polsce, ponieważ pozwoli ona na zapewnienie źródła surowców do produkcji żywności probiotycznej, pasz, inuliny, fruktooligosacharydów, witamin oraz surowca do produkcji biopaliw.

Słowa kluczowe


słonecznik bulwiasty; makroelementy; odmiana

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Prażak R., Romanowicz A., Wykorzystanie postępu biologicznego w uprawie owsa w Polsce, Polish Journal of Agronomy, 2014, 17, s. 30–37.

Czubaszek A., Wybrane cechy fizyczne i skład chemiczny ziarna kilku odmian owsa, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 2003, 229, s. 307–315.

Gibiński M., Gambuś H., Nowakowski K., Mickowska B., Pastuszka D., Augustyn G., Sabat R., Wykorzystanie mąki owsianej – produktu ubocznego przy produkcji koncentratu z owsa – w piekarstwie, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 3 (70), s. 56–75.

Lange E., Wpływ ekstrudowanych przetworów z owsa nagoziarnistego na zawartość tłuszczu w żołądku i lipemię poposiłkową u szczurów, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 2003, 229, s. 247–261.

Kawka A., Współczesne trendy w produkcji piekarskiej – wykorzystanie owsa i jęcz-mienia jako zbóż niechlebowych, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 3(79), s. 25–43.

PN-EN-ISO-5983-1: 2005. Pasze. Oznaczanie zawartości azotu i obliczanie zawartości białka ogólnego. Część I. Metoda Kjeldahla, Wyd. PKN, Warszawa.

Polskie odmiany zbóż w żywieniu zwierząt, Zesz. Nauk. PTZ, Przegląd Hodowlany, 2002, 60, s. 197–210..

Fabijańska M., Kosieradzka J., Atuty odmian nagich, Nowoczesne rolnictwo, 1995, s. 3, 1–20.

Gąsiorowski H., Współczesne poglądy na walory fizjologiczno-żywieniowe owsa, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, supl. 1999, 1(18), s. 193–195.

Gąsiorowski H., Wartość fizjologiczno-żywieniowa owsa, Przegląd Zbożowo-Młynar-ski, 2003a, 3, s. 26–28.

Gąsiorowski H., Owies w żywieniu człowieka, Przegląd Zbożowo-Młynarski, 2003b, 4, s. 2–4.

Brown C., Craddock J., Oil content and oat weight of entries in the world, Oat Collection, Crop Science, 1972, 12, s. 145–148.

Biel W., Petkov K., Maciorowski R., Nita Z., Jaskowska I., Ocena jakości ziarna różnych form owsa na podstawie składu chemicznego, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklima-tyzacji Roślin, 2006, 239, s. 205–211.

Biel W., Bobko K., Maciorowski R., Chemical composition and nutritive value of husked and naked oats grain, Journal of Cereal Science., 2009, 49, s. 413–418.

Biel W., Maciorowski R., Bobko K., Jaskowska I., Chemical composition and ener-gy value of dwarf oats grain, Italian Journal of Food Science, vol. 2011, 23 ISS. 2, s. 180–187.

Pisulewska E., Klima K., Witkowicz R., Borowiec F., Plon, zawartość oraz skład kwa-sów tłuszczowych owsa odmiany Dukat w zależności od udziału wsiewki wyki jarej, Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, supl. 1999, 1(18), s. 246–252.

Nita Z., Współczesne osiągnięcia i perspektywy hodowli owsa w Polsce, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików, 2003, 229, s. 13–20.

Bartnikowska E., Lange E., Rakowska M., Ziarno owsa, niedocenione źródło składników odżywczych i biologicznie czynnych. Część I. Ogólna charakterystyka owsa. Białka, tłuszcze, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 2000a, 215, s. 209–221.

Bartnikowska E. Lange E., Rakowska M., Ziarno owsa, niedocenione źródło składników odżywczych i biologicznie czynnych. Część II. Polisacharydy i włókno pokarmowe, składniki mineralne, witaminy, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 2000b, 215, s. 223–237.

Petkov K., Piech M., Lubowicki R., Łukaszewski Z., Jaskowska I., Biel W., Ocena wartości pokarmowej ziarna owsa nieoplewionego i oplewionego w żywieniu trzody chlewnej, Roczniki Naukowe Zootechnika, 2001, 28 (2), s. 165–173.

Petkov K., Piech M., Łukaszewski Z., Kowiecka A., Porównanie składu chemicznego i wartości pokarmowej owsa nieoplewionego i oplewionego, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, supl. 1999, 1(18), s. 246–252.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism