Electronic documents in the Social Documents Section of the University Library in Toruń

Roman Tondel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/FT.2018.012

Abstract


Aim: The aim of the article is to present synthetic information about electronic documents in the collections of the Section for Social Life Documents of the University Library in Toruń (hereinafter: SSLD ULT). Research method: I used two methods: qualitative analysis and quantitative analysis of source materials. The first of these allows me to state that the SSLD of the ULT has, hitherto unknown, very interesting, cognitively important electronic documents for studies on various areas of social, cultural, scientific and political life in Toruń in the last few decades. The other method enabled. Conclusions: Among the electronic documents stored in the SSLD in the ULT, the most important place is occupied by documents that became part of the collections in accordance with the guidelines for gathering the Section’s collections, i.e. materials relating to the University, Toruń and Vilnius as well as evidence of the resistance movements’ activities in the times of People’s Polish Republic.


Keywords


University Library in Toruń; Special Collections; Section for Social Life Documents; Film materials; digital resources; electronic documents; documents of social life; DVD; CD; mP4; MPEG

Full Text:

PDF (Polish)

References


Baranowski, Henryk. 1967. „Wytwórnia Filmowa w Toruniu. Z kart przeszłości.” Gazeta Toruńska 22: 6.

Celer, Bogumiła. 2010. „Współczesne formy zbiorów specjalnych na przykładzie Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu,” W Zbiory specjalne i regionalia w polskich bibliotekach naukowych i publicznych: materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego, 9–11 września 2009, red. R. Gaziński, 245–253. Szczecin: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica.

Firlej-Buzon, Aneta, red. 2017. Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Albin, Janusz, red. 1970. Dokumenty życia społecznego w bibliotece: materiały z ogólnokrajowej konferencji zorganizowanej przez Bibliotekę Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu w dniach 2–3 czerwca 1969 roku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Dziennik Ustaw 1996, poz. 722; 1997 poz. 161; 2017, poz. 570.

Kocójowa, Maria, red. 2002. Elektroniczne publikacje w bibliotekach. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Włodarczyk, Paweł, Piotr Picheta i Piotr Miodunka. 2005. „Dokumenty na nośnikach CD-ROM w polskich bibliotekach naukowych.” Zagadnienia Informacji Naukowej 1 (85). http://www.ml.put.poznan.pl/2005/pdf/4_7.pdf.

Firlej-Buzon, Aneta. 2002. Dokumenty życia społecznego w teorii i praktyce bibliotekarskiej w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Gołębiewska, Lucyna. 2008. Zbiory specjalne – nieksiążkowe w bibliotekach: poradnik metodyczny. Warszawa: Agencja „Sukurs”.

Howzan, Artur. 1967. „Studencki twórczy ruch kulturalny.” Rocznik Toruński 2: 43–72.

Inwentarz Medali [i dokumentów elektronicznych oraz VHS], brak sygn. Sekcja Dokumentów Życia Społecznego, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu.

Jędrzyński, Zefiryn. 2012. „Janina Gardzielewska (1926–2012). Wielka dama kultury i światowej fotografii.” Rocznik Toruński 39: 279–286.

Klugowska, Anna. b.d. „Sekcja Dokumentów Życia Społecznego. Oddział Zbiorów Specjalnych w latach 1974–2015,” W Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu.

Historia i teraźniejszość (1945–2015), red. J. Możdżeń [w druku].

Lewandowska, Ilona. 2007. „Taniec jak symbol: Stefan Burhardt, twórca kolekcji polonezów w Bibliotece Uniwersyteckiej.” Głos Uczelni 16 (1): 20–27.

Kluza, Maciej, red. 2011. Materiały konferencji Wizualizacja wiedzy. Od Biblia Pauperum do Hipertekstu. Lublin: Portal WiE. http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=160696.

Melkowski, Stefan. 2002. „Typografia i fotografia.” Głos Uczelni 11 (7–8): 15–16.

Lipińska, Żaneta. 2008. „Stuknęła pięćdziesiątka.” Gazeta Pomorska 239: 7.

Bertram, Łukasz, oprac. 2013. Obieg NOW-ej. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.

Spandowski, Szymon. 2010. „Dawny Toruń w starym kinie.” Nowości 255: 1.

Supruniuk, Anna i Mirosław Supruniuk. 2003. „Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych [Głos w dyskusji].” Biblioteka (Poznań) 7 (16): 164–172.

Supruniuk, Anna. 1997. „Dokumenty życia społecznego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.” Rocznik Toruński 24: 311–315.

Targowski, Michał. 2012. „Z Nowego Jorku do Torunia.” Głos Uczelni 21 (2): 1.

Tokarska, Jadwiga. 2010. „Cenna pamiątka z celuloidu.” rozm. Szymon Spandowski, Nowości, Maj 14.

Tondel, Roman. 2018 „UMK na starych taśmach filmowych,” Głos Uczelni 21 (3): 34–35.

[Kotłowski, Jan, red.]. 2001. Toruńska grupa fotograficzna „Zero-61”: przypomnienie. Toruń: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu; Muzeum Sztuki w Łodzi; Muzeum Okręgowe w Toruniu.

Kowalska, Małgorzata i Veslava Osińska, red. 2017. Wizualizacja informacji w humanistyce. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Roszak, Stanisław, Małgorzata Strzelecka i Agnieszka Wieczorek, red. 2012. Wizualizacje historii: zbiór studiów. Toruń: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich.

Rochowiak, Jerzy. 1994. „O pięknym druku. Rozmowa z Zygfrydem Gardzielewskim grafikiem książki.” Przegląd Artystyczno-Literacki 5 (26): 24–26.

Zakrzewski, Tadeusz. 2002. „Magiera Bogusław Lech Ignacy.” W Toruński Słownik Biograficzny, red. K. Mikulski, 3, 149–151. Toruń: Towarzystwo Miłośników Torunia; Uniwersytet Mikołaja Kopernika.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Comments on this article

View all comments
 |  Add comment

Partnerzy platformy czasopism