Herman Stachel – a Lviv publisher of popular literature

Irena Gruchała

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/FT.2018.003

Abstract


Aim: The subject of this article is the Publishing House “Kultura i Sztuka”, a small company run by Herman Stachel in Lviv, which remained on the market thanks to the production of popular books. The main task was the material analysis of the published items, determining their physical characteristics, as well as establishing unknown facts about the activities of Herman Stachel. It was also assumed that the undertaken actions would result in the emergence of writings that about a hundred years ago could count on the interest of the audience. Research method: The study included books appearing in the catalogues of the National Library and the Jagiellonian Library. As a result, a number of unknown facts were given relating to the publishing house and bookstore of Herman Stachel, but this topic has not been exhausted. Results/Conclusions: The analysis of the published texts allowed us to state that the largest group among them constituted literary works written by Polish and foreign authors at the turn of the 19th and 20th centuries. Novels for adults on socio-moral, love and erotic, criminal and historical topics stood out along with satirical works. Literature for children and youth was richly represented. A large group was made up of books popularizing knowledge from various subject areas (psychology, parapsychology, spiritual philosophy, psychiatry, spiritualism, medicine). Guidebooks and cookery books were fewer.


Keywords


Herman Stachel; popular publications; Publishing House „Kultura i Sztuka”; Lviv

Full Text:

PDF (Polish)

References


Biblioteka Jagiellońska. b. d. „Katalog Zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej.” [online], [dostęp 5 I 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://chamo.bj.uj.edu.pl/uj/search/query?theme=system.

Biblioteka Narodowa. b. d. „Katalogi.” Dostęp Grudzień 10, 2017. http://www.bn.org.pl/katalogi.

Biedrzycka, Agnieszka. 2012. Kalendarium Lwowa 1918–1939. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Univeristas”.

Brzozowska-Krajka, Anna. 1997. „Stowe Harriet Beecher.” W Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, 410–411. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej.

Gruchała, Irena. 2017. „Kompozycja typograficzno-wydawnicza podręczników lwowskiej firmy Kazimierza Stanisława Jakubowskiego (1868–1926).” Folia Toruniensia 17: 103–128. http://dx.doi.org/10.12775/FT.2017.007.

Grzegorczyk, Piotr. 1968. „Korngutówna Aniela.” W Polski Słownik Biograficzny 14(1), red. E. Rostworowski, 81–82. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Grzymska, Barbara. 1988. „Księgarnia Wydawnicza Hermana Altenberga.” Editor 1: 158–179.

Honsza, Norbert i Wojciech Kunicki. 1986. Karol May – anatomia sukcesu. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.

Konopka, Maria. 2018. Polski rynek wydawniczy Lwowa w dobie autonomii galicyjskiej (1867–1914). Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.

Konopka Maria. 2011. „Zbiorowy portret księgarzy Lwowa czasów autonomii.” W Krakiv–L’viv. Knigi, časopisi, biblioteki XIX–XX st. 10, red. G. Vrona, O. Kołosovska, G. Kosentka, 39–51. L’viv: L’vivskij nacional’nyj universitet imeni Ivana Franka.

Kotłobułatowa, Irina. 2005. „Topografia lwowskich księgarni w XIX i na początku XX wieku.” W Kraków–Lwów 7, red. H. Kosętka, 103–116. Kraków: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Kuźma, Erazm. 1997. „Literatura popularna a literatura wysokoartystyczna.” W Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, 218–220. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej.

Lechicki, Czesław. 1960. „Hałaciński Zygmunt.” W Polski Słownik Biograficzny 9(40), red. K. Lepszy, 259–260. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Leśnodorski, Zygmunt. 1948. „Fiszer Gustaw.” W Polski Słownik Biograficzny 7(31), red. W. Konopczyński, 21–22. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

M., J. 1910. „Rzut oka na stan obecny księgarstwa polskiego.” Przegląd Księgarski 1(1–2): 4–6.

N. N. 1912. [„List do redakcji”]. Przegląd Księgarski 3(13–14): 72.

N. N. 1931. Adresy księgarń zarejestrowanych w Związku Księgarzy Polskich 1931, Warszawa: Związek Księgarzy Polskich.

N. N. 1933. „Komunikat Biura Rejestracyjnego i Kredytowego.” Przegląd Księgarski 19(8): 38–39.

N. N. 1938. Adresy księgarń i punktów sprzedaży artykułów księgarskich. Warszawa: nieznany.

Pieczątkowski, Feliks. 1972. „Altenberg.” W Słownik pracowników książki polskiej 1, red. I. Treichel, 5–8. Warszawa–Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Pieczątkowski, Feliks. 1972. „Połoniecki Bernard.” W Słownik pracowników książki polskiej 1, red. I. Treichel, 698–699. Warszawa–Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

R., W. 1925. „Wystawa książki polskiej we Lwowie.” Przegląd Księgarski 11(10): 305–309.

Semczuk, Przemysław. 2014. Magiczne dwudziestolecie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Skotnicka, Alicja. 1972. „Gubrynowicz Władysław.” W Słownik pracowników książki polskiej 1, red. I. Treichel, 304–305. Warszawa–Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Skręt, Rościsław. 1992. „Salz Henryk.” W Polski Słownik Biograficzny 34(140), red. H. Markiewicz, 395–396. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Sowiński, Janusz. 1991. „Instytut Wydawniczy „Lektor” we Lwowie (1917–1928). Profil wydawniczy i forma typograficzna wydawnictw.” Ze Skarbca Kultury 51: 171–188.

Słownik pseudonimów pisarzy polskich XV w. – 1970 4, red. E. Jankowski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Treichel, Irena. 1986. „Blaustein Norbert.” W Słownik pracowników książki polskiej. Suplement, red. I. Treichel, 22–23. Warszawa–Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Turowska Teresa, Jolanta Hys, i Joanna Kwiatkowska, oprac. 2006. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna, Warszawa: Biblioteka Narodowa.

Waksmund, Ryszard. 1997. „Robinsonada.” W Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, 362–364. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej.

Wójcik, Ewa. 2004. „Polski ruch księgarski we Lwowie w okresie dwudziestolecia międzywojennego.” W Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI–XX wiek), red. J. Gwioździk, E. Różycki, 404–417. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Żółkiewski, Stefan. 1973. Kultura literacka 1918–1932, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Comments on this article

View all comments
 |  Add comment

Partnerzy platformy czasopism