Cracow print of 1652 dedicated to the abbess of the convent in Zwierzyniec – Eufrozyna Korycińska

Michał Stanisław Muraszko

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/FT.2017.015

Abstract


The communication presents the Cracow printing of the work by Bernard of Clairvaux The manner to live a wise and good life, which was published in the publishing house of the widow and successors of Franciszek Cezary in 1652. The copy discussed here was found during inventory works in the Archdiocesan Archive in Gniezno. It turns out that Polish bibliographies and printed catalogues fail to include this publication. The edition was dedicated to the abbess of the convent in Zwierzyniec – Eufrozyna Korycińska by Michał Melecius. It consists of pages from the earlier publication of the work in 1630.

Keywords


Eufrozyna Korycińska; Michał Brokard Melecius; the Publishing House of the widow and successors of Franciszek Cezary; Franciszek Cezary; printing in Cracow; the Norbertines; Cracow; Gniezno

Full Text:

PDF (Polish)

References


Bernard z Clairvaux. 1630. „Sposob mądrego y dobrego życia”, Kraków: Oficyna Franciszka Cezarego. W Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona. Dostępny w World Wide Web: https://polona.pl/item/311475/2 [online], [dostęp 12.09.2016].

Bernard z Clairvaux. 1630. „Sposob Mądrego Y Dobrego życia”, Kraków: Oficyna Franciszka Cezarego. W Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa. Dostępny w World Wide Web: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=7973 [online], [dostęp 12.09.2016].

Bernard z Clairvaux. 1652. Sposob Mądrego Y Dobrego Zycia, Kraków: Oficyna wdowy i dziedziców Franciszka Cezarego (Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, sygn. BK 5496).

Bieniarzówna, Janina. 1972. „Liberiusz Jacek”. W Polski słownik biograficzny. t. 17, 282–283. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Borkowska, Małgorzata. 2005. Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej. t. 2. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Estreicher, Karol. 1891. Bibliografia polska. t. 12, Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Katalog Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Dostępny w World Wide Web: http://baza.biblioteka.przemyska.pl [online], [dostęp 12.09.2016].

Katalog starych druków Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. cz. 3 – Polonica XVII wieku, oprac. J. Rudnicka i in. 1976. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku XVII. t. 1, oprac. B. Górska, W. Tyszkowski, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1991.

Kramarska-Anyszek, Krystyna. 1977. „Dzieje klasztoru pp. Norbertanek w Krakowie na Zwierzyńcu do roku 1840”. Nasza Przeszłość 47: 5–169.

Malicki, Marian. 2010. Repertuar wydawniczy drukarni Franciszka Cezarego Starszego 1616–1651. cz. 1. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Ozorowski, Edward. 1982, „Melecius Brokard Michał”. W Słownik polskich teologów katolickich. t. 3, red. H. Wyczawski, 91–92. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Rąb, Jan. 2010. „Melecius Brokard Michał”, W Encyklopedia Jasła, red. Z. Świstak, 351. Jasło: Zdzisław Świstak.

Rył, Jadwiga. 1985. „Biblioteka Katedralna w Gnieźnie w latach 1650–1975”. Biblioteki i Muzea Kościelne 51: 117–281.

Sipayłło, Maria. 1988. Polskie superexlibrisy XVI–XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Warszawa: Pax.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Add comment

Partnerzy platformy czasopism