The catalogue of the collection of parchment documents of the Jagiellonian Library

Janusz Tandecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/FT.2016.012

Abstract


.

Keywords


Catalogue; parchment document; Jagiellonian Library; Karol Nabiałek; Wojciech Świeboda; Maciej Zdanek; Ryszard Tatarzyński; Kraków

Full Text:

PDF (Polish)

References


Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, vol. 1–10, comp. M. Kowalczyk, A. Kozłowska, M. Markowski, L. Nowak, A. Sobańska, R. Tatarzyński, Z. Włodek, J. Zathey, W. Zega, M.Zwiercan, Wratislaviae 1980–Cracoviae 2012.

Katalog dokumentów pergaminowych ze zbiorów Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu, oprac. J. Tomaszewicz, M. Zdanek, red. W. Bukowski, Kraków 2004.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism