Books printed with a big font in the collections of the Voivodeship Public Library – Copernicus Library in Torun and their circulations among readers

Krystyna Konieczna

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/FT.2016.008

Abstract


.

Keywords


books printed with a big font; Nicolaus Copernicus Public Provincial Library in Toruń; Toruń

Full Text:

PDF (Polish)

References


Fedorowicz-Kruszewska M., Materiały łatwe w czytaniu – historia, adresaci, wytwórcy, [w:] Biblioterapia i czytelnictwo w środowiskach osób niepełnosprawnych: zbiór studiów, red. B. Woźniczka-Paruzel, Toruń 2001, s. 99–111.

Fedorowicz-Kruszewska M., Specjalne materiały czytelnicze dla osób niepełnosprawnych: zarys dziejów – formy – obieg społeczny, Toruń 2002.

Książka dużej czcionki, [w:] Podręczny słownik bibliotekarza, oprac. G. Czapnik, Z. Gruszka, Warszawa 2011, s. 167.

Prywatna informacja Wydawnictwa Prószyński i S-ka na fanpage-u, e-mail do autora, kwiecień 29, 2016.

Woźniczka-Paruzel B., Osoby z niepełnosprawnościami czytelniczymi w bibliotece – sygnalizacja problemu, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia, z. 4: 2000, s. 405–423.

Woźniczka-Paruzel B., Specyfika odbioru piśmiennictwa w środowisku osób niesprawnych czytelniczo, [w:] Książka i prasa w systemie komunikacji społecznej: przeszłość dzień dzisiejszy perspektywy, red. M. Juda, Lublin 2002, s. 105–115.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism