Is a library a pedagogical institution?

Małgorzata Rosińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/FT.2014.007

Abstract


.

Keywords


library; pedagogical institution

Full Text:

PDF (Polish)

References


Dziennik Ustaw 1984 nr 26.

Andrzejewska J., Bibliotekarstwo szkolne. Teoria i praktyka, Warszawa 1996.

Dzieje Polski, red. J. Topolski, Warszawa 1978.

Gąsior H., Miejsce i rola placówek wychowania pozaszkolnego w nowym modelu edukacji narodowej, Studia Pedagogiczne, 1975, z. 33.

Kołodziejska J., Biblioteki publiczne. Główne kierunki rozwoju, Warszawa 1972.

Kołodziejska J., Za drzwiami biblioteki, Warszawa 1996.

Lepalczyk I., Pedagogika biblioteczna Heleny Redlińskiej, Łódź 1974.

Materska K., Biblioteka – edukacja, Warszawa 1993.

Materska K., Biblioteka publiczna w systemie edukacji równoległej, [w:] Biblioteka i informacje w systemie edukacji, red. M. Drzewiecki, Warszawa 1993.

Okoń W., Słownik pedagogiczny, Warszawa 1981.

Winkler M., Pedagogika społeczna, Gdańsk 2009.

Wojciechowski J., Praca z użytkownikiem w bibliotece, Warszawa 2000.

Żmigrodzki Z., Bibliotekarstwo, Warszawa 1994.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Add comment

Partnerzy platformy czasopism