Franciszek Wojciechowski – the forgotten editor of “Przyjaciel” and “Gazeta Toruńska”

Grażyna Gzella

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/FT.2014.002

Abstract


He was born on 15 July 1879 in Wronowy near Strzelno. When he was 22, he started working in the editorial office of “Gazeta Toruńska” and its supplements as well as “Przyjaciel”. From 18 May 1901 he undersigned texts as editor in-chief. On 30 March 1902 he left Torun and started working in Bochum in the editorial office of “Wiarus Polski”. He returned to Toruń at the end of 1905, but in April 1906 he moved to Katowice, where he worked in the editorial office of “Polak”. He was employed for a third time in Toruń in April 1907, but in July he was imprisoned for press offences. Later, he worked in Bochum, Katowice, Kępno and again in Toruń from July 1914 to February 1919. After WWI he worked in Berlin, Poznań and Wągrowiec where he died on 13 April 1931.

Keywords


Franciszek Wojciechowski; „Gazeta Toruńska”; „Przyjaciel”

Full Text:

PDF (Polish)

References


Dziennik Berliński, 1919.

Dziennik Bydgoski, 1920.

Dziennik Poznański, 1901.

Dziennik Poznański, 1906.

Gazeta Gdańska, 1902.

Gazeta Grudziądzka, 1901.

Gazeta Grudziądzka, 1902.

Gazeta Grudziądzka, 1907.

Gazeta Grudziądzka, 1908.

Gazeta Grudziądzka, 1920.

Gazeta Olsztyńska, 1902.

Gazeta Toruńska, 1901.

Gazeta Toruńska, 1902.

Gazeta Toruńska, 1903.

Gazeta Toruńska, 1905.

Gazeta Toruńska, 1906.

Gazeta Toruńska, 1907.

Gazeta Toruńska, 1908.

Gazeta Toruńska, 1912.

Gazeta Toruńska, 1913.

Gazeta Toruńska, 1914.

Gazeta Toruńska, 1919.

Gazeta Toruńska, 1920.

Gazeta Wągrowiecka, 1931.

Gesetz über die Presse. Vom 7 Mai 1874, Berlin 1874.

Glensk J., Czarna księga prasy śląskiej, t. 1, Opole 2006.

Glensk J., Diariusz prasy polskiej na Śląsku, t. 1: do 1945 roku, Opole 1993.

Głos Śląski, 1907.

Gzella G., Pruskie prawo prasowe w drugiej połowie XIX wieku, [w:] W kręgu prasy (przeszłość – teraźniejszość – przyszłość), t. 2, red. G. Gzella, J. Gzella, Toruń 2001.

Kurier Poznański, 1901.

Kurier Poznański, 1903.

Kurier Poznański, 1914.

Kurier Śląski, 1908.

Lech. Gazeta Gnieźnieńska, 1903.

Orędownik, 1906.

Orędownik, 1909.

Orędownik, 1910.

Pielgrzym, 1901.

Pielgrzym, 1902.

Pielgrzym, 1905.

Piotrowski M., Reemigracja Polaków z Niemiec 1918–1939, Lublin 2000.

Polacy w Berlinie. Przyczynek do historii wychodźstwa polskiego w Berlinie i po prawym brzegu Łaby, Inowrocław 1937.

Polak, 1906.

Polak, 1907.

Poniatowska A., Polacy w Berlinie, Poznań 1986.

Postęp, 1908.

Postęp, 1909.

Postęp, 1910.

Praca, 1907.

Przegląd Graficzny i Papierniczy, 1924.

Przyjaciel Ludu, 1901.

Przyjaciel Ludu, 1903.

Przyjaciel, 1901-1902, 1907-1908, 1914.

Słowo Pomorskie, 1931.

Sołtysik A., Z dziejów prasy kępińskiej (XIX–XX w.), Rocznik Kaliski, t. 25: 1994–1995.

Sprawozdania Towarzystw Młodzieży Kupieckiej należących do Zjednoczenia Młodzieży Kupieckiej w Poznaniu za czas od 1-go stycznia 1910 do 31-go grudnia 1910 r., Poznań 1911.

Wielkopolanin, 1901.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Add comment

Partnerzy platformy czasopism