Prints from Elbląg among the collections of the Copernicus Library in Toruń: formal analysis

Irena Urbaniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/FT.2013.002

Abstract


The article includes a formal analysis of Elbląg prints from the 16th- 18th centuries, which are now part of the collection of the Copernicus Library in Toruń. It discusses in detail Elbląg’s printing industry of the period and introduces the owners of printing houses. The articles also addresses the languages in which the texts were printed and their chronological scope.
The first printer in Elbląg was Wolfgang Dietmar, who worked in Elbląg for a short time – merely 6 years (1558-1564). Elbląg’s printing industry flourished at the beginning of the 17th century, when Wendelin I Bodenhausen arrived in Elbląg when the city was in its prime. The printing house belonged to the Bodenhausen family for over 40 years. Next, the printing house became the property of the Korell family. After Achacy II Korell died without an heir, the printing house was sold to the Preuss family of merchants who were related to the Korells and remained their property for over 50 years. Other significant printers from Elbląg were Johann Gottlieb Nohrmann and Friedrich Traugott Hartmann.
In the period under discussion, books in Elbląg were printed in three languages: Polish, German and Latin. The majority of prints analyzed in the article were published in Latin.
It has been established that until 1772 Elbląg’s printing houses issued 1679 prints, merely 77 of which are included in the collections of the Copernicus Library.

Keywords


Nicolaus Copernicus Public Provincial Library in Toruń; Elbląg; Toruń; old prints

Full Text:

PDF (Polish)

References


Drukarze dawnej Polski od XV-XVIII wieku. Pomorze, t. 4, oprac. A. Kawecka-Gryczowa i K. Korotajowa, Wrocław 1962.

Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 1982.

Greczycho K., Oficyny elbląskie i ich druki w czasach Rzeczypospolitej, [w:] Starodruki elbląskie: wybór druków elbląskich z lat 1558-1772, scenariusz wystawy, oprac. katalogu K. Greczycho, W. Długokęcki, Elbląg 1987.

Kawecka – Gryczowa A., Dietmar Wolfgang, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972.

Kawecka – Gryczowa A., Korel (Corell) Achacy, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 14, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968.

Kawecka-Gryczowa A., Dietmar Wolfgang, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972.

Korotajowa K., Bodenhausen 1. Wendel starszy, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972.

Korotajowa K., Bodenhausen Wendel młodszy, [w:] Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 1, Gdańsk 1992.

Korotajowa K., Bodenhausen Wendel starszy, [w:] Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 1, Gdańsk 1992.

Korotajowa K., Korel Achacy, [w:], Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 2, Gdańsk 1994.

Korotajowa K., Korel, Corell 1. Achacy st., [w:] Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972.

Sekulski J., Bibliografia druków elbląskich 1558-1772, Warszawa 1988.

Sekulski J., Bibliografia druków elbląskich 1558-1772, Warszawa 1988.

Sekulski J., Korell Achacy I, [w:] Zasłużeni ludzie dawnego Elbląga. Szkice biograficzne, red. M. Biskup, Wrocław 1987.

Sekulski J., Korell Achacy II, [w:] Zasłużeni ludzie dawnego Elbląga. Szkice biograficzne, red. M. Biskup, Wrocław 1987.

Sekulski J., Książka w Elblągu do roku 1772, Gdańsk 1990.

Sekulski J., Preuss Chrystian Kasper, [w:] Zasłużeni ludzie dawnego Elbląga. Szkice biograficzne, red. M. Biskup, Wrocław 1987.

Sekulski J., Preuss Samuel Gottlieb, [w:] Zasłużeni ludzie dawnego Elbląga. Szkice biograficzne, red. M. Biskup, Wrocław 1987.

Sekulski J., Preuss Samuel, [w:] Zasłużeni ludzie dawnego Elbląga. Szkice biograficzne, red. M. Biskup, Wrocław 1987.

Seyler J. D., Elbinga Litterata, h.e. Elbingensium sive nominis…, Elbing 1742.

Seyler J. D., Musa Elbingensis iubilans sive actus eucharisticus in memoriam secularem…, Elbing 1740.

Sokolski J., Leksykon literatury polskiej dla uczniów i nauczycieli. Literatura staropolska, Wrocław 1999.

Szwejkowska H., Książka drukowana XV – XVIII wieku. Zarys historyczny, Wrocław 1983.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism