“Toruń’s book collection” (1980-1984) – the series of the Toruń Society of Culture

Wanda Ciszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/FT.2012.005

Abstract


“Toruń’s book collection” is a series for the general public, which was created to commemorate the 750th anniversary of two Pomeranian towns – Toruń and Chełmno. Its publisher was the Toruń Society of Culture, which rendered great service to broaden the historical consciousness of Toruń’s inhabitants. In the years 1980-1984 twelve volumes presenting the history, tradition and culture of the region to the general public were published. Zygfryd Gardzielewski was responsible for the graphic design, and Alojzy Tujakowski was an editor. The edition of the series was finished in 1984, but there appeared a similar initiative – “Book Collection of the Toruń Society of Culture”- which continued the tradition of publishing books for the general public. The article describes the circumstances of the creation of the first publishing cycle of the Toruń Society of Culture. It lists books which were to have been published, but eventually never occurred in print.

Keywords


history of book; Toruń Society of Culture; “Toruń’s book collection”; Zygfryd Gardzielewski; Alojzy Tujakowski

Full Text:

PDF (Polish)

References


Archiwum Państwowe w Toruniu, Komitet Obchodów 750-lecia m. Torunia, sygn. 18.

Archiwum Państwowe w Toruniu, Urząd Wojewódzki w Toruniu, sygn. 5/454.

Bełkot J. , Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1945–1985, Toruń 1986.

Bełkot J., Przeobrażenia twórczych środowisk artystycznych, [w:] O życiu kulturalnym w Toruniu w latach 1945–1985, red. i przedmowa Cz. Niedzielski, Toruń 1989.

Bełkot J., Sudziński R., Uwarunkowania życia kulturalnego Torunia, [w:] O życiu kulturalnym w Toruniu w latach 1945–1985, red. i przedmowa Cz. Niedzielski, Toruń 1989.

Bełkot J., Wśród fratrów i konfratrów toruńskich. Z dziejów życia kulturalnego Torunia w latach 1920–1939, Toruń 1982.

Biegański Z., Kształt terytorialno-administracyjny regionu kujawsko-pomorskiego w XIX i XX wieku, [w:] Związki Kujaw i Pomorza na przestrzeni wieków. Zbiór studiów, red. Z. Biegański i W. Jastrzębski, Bydgoszcz 2001.

Biskup M., Zygfryd Gardzielewski – grafik wydawnictw Towarzystwa Naukowego w Toruniu, [w:] Wybitny artysta sztuki książki i typografii. Materiały sesji poświęconej Zygfrydowi Gardzielewskiemu (1914-2001), Toruń 2003.

Ciesielska K., Herb i pieczęcie miasta Torunia, Toruń 1982.

Ciszewska W., Książka w Toruniu w latach 1945–1950. Ruch wydawniczo-księgarski, Toruń 2005.

Ciszewska W., Spółdzielcza Księgarnia Nauczycielska w Toruniu w latach 1945–1950, Folia Toruniensia 2002 nr 2–3.

Cygańska J., Seria, [w:] Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, red. K. Głombiowski, B. Świderski, H. Więckowska, Wrocław 1976.

Czerni J. , Testament młodości. Wizje i konstrukcje poetyckie, Toruń 1948.

Domańska B., Instytucje i organizacje upowszechniania kultury, [w:] O życiu kulturalnym w Toruniu w latach 1945–1985, red. i przedmowa Cz. Niedzielski, Toruń 1989.

Felski A. , Nowa polska czcionka – dziełem grafika toruńskiego, Gazeta Toruńska, 1970 nr 87.

Flik J., Męczyńska A., Poczet królów polskich w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu, Toruń 1983.

Janiszewska-Mincer B., Życie kulturalne Kujaw i Pomorza w publikacjach z lat 1978–1984, Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza, t. 11: 1978–1985.

Jasiński T., Pierwsze lokacje miast nad Wisła. 750 lat Torunia i Chełmna, Toruń 1980.

Klimaszewska L., Oficyna Drukarska Książnicy Miejskiej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (cześć I), Folia Toruniensia, t. 8: 2008.

Klimaszewska L., Oficyna Drukarska Książnicy Miejskiej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (cześć II), Folia Toruniensia, t. 9-10: 2009-2010.

Kruszelnicka J., Portret na Ziemi Chełmińskiej. Cz. 1-2, Toruń 1982-1983.

Księga pamiątkowa uroczystego obchodu 60-lecia Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika w Jubileuszowym Roku 750-lecia Torunia, 21–23 października 1983 r., Toruń 1988.

Kuczyński S. K., K. Ciesielska, Herb i pieczęcie miasta Torunia [Rec.], Archeion 1984 [t.] 77.

Kwiatkowska E., Chełmno współczesne na tle jego przeszłości, Toruń 1984.

Maliszewski K., Jakub Kazimierz Rubinkowski szlachcic, mieszczanin toruński, erudyta barokowy, Warszawa 1982.

Petrykowski P., Regionalne towarzystwa kulturalne jako składnik pejzażu kulturalnego województwa toruńskiego, Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza, t. 13: 1995.

Petrykowski T., Toruń niewiarygodny, Toruń 1983.

Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945–1994. Materiały do biografii, red. S. Kalembka, Toruń 1995.

Salmonowicz S., Myśl Oświecenia w Toruniu, Toruń 1982.

Serczyk J., Obraz międzywojennego Torunia, Rocznik Toruński, t. 15: 1980.

Serczyk J., Wspomnienie o Toruniu z czasów Drugiej Rzeczypospolitej 1920–1939, Toruń 1982.

Seria, [w:] Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski, Wrocław – Warszawa – Kraków 1971.

Stan aktualny i zadania Toruńskiego Towarzystwa Kultury w latach 1989–1992. Uchwała IV Walnego Zgromadzenia TTK, Toruń 1989.

Sudziński R., Rozwój badań regionalnych nad dziejami Pomorza Nadwiślańskiego i Kujaw, [w:] O uprawianiu i znaczeniu historii regionalnej. Materiały konferencji naukowej „Historia regionalna – jej miejsce w świadomości społecznej”. Toruń 6–7 kwietnia 1990 r., Ciechanów – Toruń 1991.

Tomczak A., Historyczne badania regionalne i ich znaczenie, [w:] O uprawianiu i znaczeniu historii regionalnej. Materiały konferencji naukowej „Historia regionalna – jej miejsce w świadomości społecznej”. Toruń 6–7 kwietnia 1990 r., Ciechanów – Toruń 1991.

Tomkowiak K., Życie wśród książek. Alojzy Tujakowski (1914–1992) – księgarz, bibliotekarz, pedagog, działacz społeczny i samorządowy, [w:] Księga Pamięci. Alojzy Tujakowski. Życie i działalność (1914–1992), red. R. Sakrajda, Toruń 2008.

Toruń dawny i dzisiejszy. Zarys dziejów, red. M. Biskup, Warszawa 1983.

Toruńskie Towarzystwo Kultury 1976–2001, tekst i oprac. ogólne Cz. Niedzielski, Toruń 2001.

Toruńskie Towarzystwo Kultury. Sprawozdanie z dzielności w latach 1984–1988, oprac. W. Janikowska, Toruń 1988.

Toruńskie Towarzystwo Kultury. Sprawozdanie z dzielności za lata 1980–1984, oprac. P. Petrykowski, Toruń 1984.

Wiesiołowski J., Biblioteczka Toruńska, nr 1, 3–6, pod red. A. Tujakowskiego [Rec.], Zapiski Historyczne, t. 48: 1983, z. 3.

Wybitni ludzie dawnego Torunia, red. M. Biskup, Warszawa – Poznań – Toruń 1982.

Wydawnictwa Toruńskiego Towarzystwa Kultury w latach 1976–2001, oprac. na podst. zestawienia bibliograficznego K. Dziurlikowskiej, [w:] Toruńskie Towarzystwo Kultury 1976–2001, tekst i oprac. ogólne Cz. Niedzielski, Toruń 2001.

Zakrzewski T. , Kształt i oblicze piękna w sztuce książki Zygfryda Gardzielewskiego, Toruń 1993.

Zakrzewski T., O sztuce książki Zygfryda Gardzielewskiego, Malbork 1995.

Zakrzewski T., Przemijanie. Pamięci Zygfryda Gardzielewskiego, Toruń 2002.

Zakrzewski T., Twórczość fotograficzna i typograficzna Janiny i Zygfryda Gardzielewskich, Toruń 2002.

Zakrzewski T., Życie polskie w Toruniu w ostatnich latach zaboru pruskiego (1916–1920), Toruń 1985.

Zawodziński W., Dwaj poeci filozofowie, Toruń 1949.

Zdrójkowski Z., Zarys dziejów prawa chełmińskiego (1233–1812), Toruń 1983.

Zielińska-Melkowska K., Pierwotny i odnowiony przywilej chełmiński (1233 i 1251 r.), Toruń 1984.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism