A daily paper of the staff of the Graphic Plant “Książka I Wiedza” in Toruń as the source of information about the social life at the beginning of the 1950s

Wanda Ciszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/FT.2011.009

Abstract


A daily Cwiercpetit comes from the period of the ownership transformation of the Torun printing house, which took place at the beginning of the 1950s. The circulation was about 300 copies, and the fact that there is no price given in the paper makes us think that the publication was probably distributed free of charge among the staff of the plant. The publication appeared in May to celebrate the workers' world and it evinces a noticeable political context, which is the evidence of the cult of Bierut and the socialist propaganda in the first years of People's Republic of Poland.

Keywords


"Książka i Wiedza"; Boleslaw Bierut; ćwierćpetit; Toruń

Full Text:

PDF (Polish)

References


lat Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Poligraficznego Polsce. Oddziału toruńskiego 1920-1945, Toruń 1947.

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa, sygn. 348.

Borowski W., W służbie partii i narodu, Gazeta Toruńska, 1952, nr 81.

C. J., Dokumenty życia społecznego, [w:] Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, red. K. Głombiowski, B. Świderski, H. Więckowska, Wrocław 1976.

Ciszewska W. A., „Prasa narzędziem partyjnego kierowania masami”. Socjalistyczna wizja redakcji prasowej, [w:] Nie po myśli władzy. Studia nad cenzura i zakresem wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych, red. D. Degen i M. Żynda, Toruń 2012.

Ciszewska W. A., Drukarnie toruńskie w latach 1945-1950, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne, Z. 376. Bibliologia V, 2006.

Ciszewska W. A., Inicjatywy wydawnicze toruńskich drukarzy z lat 1945-1950, Folia Toruniensia, T. 7: 2007.

Coraz więcej meldunków o realizacji i podejmowaniu zobowiązań dla uczczenia 60-lecia urodzin Towarzysza Bolesława Bieruta i Święta 1 Maja, Gazeta Toruńska, 1952, nr 84.

Czego się nauczyła załoga „Unii” w czasie realizacji zobowiązań dla uczczenia 60 rocznicy urodzin Towarzysza Bieruta, Gazeta Toruńska, 1952, nr 76.

Cztery artykuły cztery zdobycze, [w:] Ćwierćpetit. Jednodniówka załogi Zakładów Graficznych „Książka i Wiedza” w Toruniu, Toruń 1952.

Ćwierćpetit. Jednodniówka załogi Zakładów Graficznych „Książka i Wiedza” w Toruniu, Toruń 1952.

Do Rady Zakładowej Zakł. Graficznych „Książka i Wiedza”, [w:] Ćwierćpetit. Jednodniówka załogi Zakładów Graficznych „Książka i Wiedza” w Toruniu, Toruń 1952.

Do Towarzysza Bieruta. List przodownika pracy Tadeusza Kozłowskiego, Gazeta Toruńska, 1952, nr 86.

Encyklopedii wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer [et al.], Wrocław 1971.

Encyklopedii wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław 1976.

Gajewski J., „Książka i Wiedza” − sześćdziesiąt lat działalności, Warszawa 1978.

Huppenthal J., 400 lat drukarstwa toruńskiego. (Część II: 1793-1969), Rocznik Toruński, R. 5: 1971.

Interlinia, Czy wiesz, że…, [w:] Ćwierćpetit. Jednodniówka załogi Zakładów Graficznych „Książka i Wiedza” w Toruniu, Toruń 1952.

Kalisz B., Słownik wydawcy, Warszawa 1997.

Klimowiecki [R.], O istocie Konstytucji, Gazeta Toruńska, 1952, nr 65.

Kołodziejczyk A., Jednodniówki strażackie Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza, [w:] Prasa Podlaska w XIX−XX wieku. Szkice i materiały, t. II, red. D. Grzegorczuk i A. Kołodziejczyk, Siedlce 2004.

Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Tekst i komentarz, red. T. Gout i A. Hausbrandt, Warszawa 1952.

Korczyńska-Derkacz M., Jednodniówki jako typ dokumentów życia społecznego. Zarys problematyki badawczej, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3024. Bibliotekoznawstwo XXVII, 2008.

Korczyńska-Derkacz M., Polskie jednodniówki jako źródło informacji o życiu młodzieży akademickiej Lwowa (ze zbiorów Biblioteki Narodowej), [w:] Kraków Lwów. Książki-czasopisma-biblioteki XIX i XX wieku, red. H. Kosętka, B. Góra, E. Wójcik, T. IX, cz. 2, Kraków 2009.

Kowalczyk J., Bolesław Bierut. Życie i działalność, Gazeta Toruńska, 1952, nr 82, nr 83, nr 86, nr 87.

Krzywoń J., Głos żołnierza. Dyskutujemy nad projektem Konstytucji, Gazeta Toruńska, 1952, nr 76.

Kuczyński A., Chylą się sztandary pierwszomajowe przed Pierwszym Obywatelem Polski Ludowej, [w:] Ćwierćpetit. Jednodniówka załogi Zakładów Graficznych „Książka i Wiedza” w Toruniu, Toruń 1952.

Kulpińska K., Szata graficzna młodopolskich czasopism literacko-artystycznych, Warszawa 2005.

Kupiecki R., Natchnienie milionów. Kult Stalina w Polsce 1944-1956, Warszawa 1993.

Kuszel J., Kolonie dziecięce, [w:] Ćwierćpetit. Jednodniówka załogi Zakładów Graficznych „Książka i Wiedza” w Toruniu, Toruń 1952.

Kuszel J., Nasza sytuacja, [w:] Ćwierćpetit. Jednodniówka załogi Zakładów Graficznych „Książka i Wiedza” w Toruniu, Toruń 1952.

Kuszel J., W zespole świetlicowym źle się dzieje, [w:] Ćwierćpetit. Jednodniówka załogi Zakładów Graficznych „Książka i Wiedza” w Toruniu, Toruń 1952.

Kwadrat, Plotki chochlika, [w:] Ćwierćpetit. Jednodniówka załogi Zakładów Graficznych „Książka i Wiedza” w Toruniu, Toruń 1952.

Listy do Towarzysza Bieruta z życzeniami i zobowiązaniami z okazji 60 rocznicy urodzin, Gazeta Toruńska, 1952, nr 86.

Ludzie prasy z województwa bydgoskiego z dumą mówią o projekcie Konstytucji która odzwierciedla i utrwala ich zdobycze, Gazeta Toruńska, 1952, nr 73.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Add comment

Partnerzy platformy czasopism