Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 51, No 2 (2019) Rola organizacji społecznych na polu mobilizacji politycznej polskiego wychodźstwa powojennego na przykładzie udziału emigracyjnego Związku Harcerstwa Polskiego w organizacji obchodów rocznic i świąt państwowych Abstrakt  PDF
Marek Wierzbicki
 
Vol 51, No 2 (2019) Obchody rocznicy odzyskania niepodległości oraz innych rocznic historycznych przez Stronnictwo Narodowe w Wielkiej Brytanii Abstrakt  PDF
Krzysztof Kaczmarski
 
Vol 51, No 2 (2019) Obchody świąt państwowych w działalności Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii w latach 1946–1990 Abstrakt  PDF
Tadeusz Kondracki
 
Vol 51, No 2 (2019) Wychowanie patriotyczne w działalności oświatowej polskiej emigracji niepodległościowej na przykładzie Wielkiej Brytanii w latach 1945–1990 Abstrakt  PDF
Danuta Jastrzębska-Golonka
 
Vol 51, No 2 (2019) Święto Niepodległości 11 listopada i inne święta narodowe w działalności propagandowej i edukacyjnej rządu RP na obczyźnie (lata czterdzieste i pięćdziesiąte XX w.) Abstrakt  PDF
Tadeusz Wolsza
 
Vol 52, No 2 (2020) O pożytkach płynących z lektury publicystyki politycznej. Refleksje na marginesie najnowszego wyboru pism Ignacego Matuszewskiego Abstrakt  PDF
Przemysław Waingertner
 
Vol 52, No 2 (2020) Mąż stanu polskiej emigracji. Władysław Anders w latach 1945–1970 Abstrakt  PDF
Tadeusz Wolsza
 
Vol 52, No 1 (2020) Powojenna odbudowa stolicy z perspektywy Londynu – działalność Komitetu Obywatelskiego Odbudowy Miasta Stołecznego Warszawy w latach 1944–1946 Abstrakt  PDF
Mikołaj Getka-Kenig
 
Vol 51, No 4 (2019) Sprawa budowy pomnika katyńskiego w Londynie w latach 1971–1979 w świetle polskich i brytyjskich źródeł dyplomatycznych Abstrakt  PDF
Tomasz Korban
 
Vol 51, No 4 (2019) Emigracja polska w Wielkiej Brytanii wobec wyborów do Sejmu PRL pierwszej kadencji z 26 października 1952 r. Abstrakt  PDF
Andrzej Zaćmiński
 
Vol 51, No 2 (2019) Obchody świąt państwowych i rocznic narodowych w działalności Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych Abstrakt  PDF
Piotr Kardela
 
Vol 50, No 1 (2018) Nielegalna emigracja Żydów z Polski 1944–1947 – kontekst międzynarodowy Abstrakt  PDF
Magdalena Semczyszyn
 
Vol 49, No 3 (2017) Strategie i metody przekazywania francuskiej opinii publicznej relacji o terrorze stalinowskim za żelazną kurtyną na przykładzie procesów sądowych z lat 1949–1952 Abstrakt  PDF
Anna Maria Jackowska
 
Vol 49, No 2 (2017) Rosyjska konspiracja monarchistyczna w obozie internowania w Tucholi oraz w Toruniu w latach 1920–1922 Abstrakt  PDF
Tomasz Wiśniewski
 
Vol 49, No 1 (2017) Zachować srebra rodowe. Zezwolenia na wywóz zabytków oraz instrumentów muzycznych za granicę jako źródło do historii Żydów po II wojnie światowej Abstrakt  PDF
Łukasz Tomasz Sroka
 
Vol 48, No 1 (2016) Inspiracja i formy współpracy polskich instytucji państwowych z wydawcami i redakcjami pism rosyjskich w latach 1919–1935 — zarys problematyki Abstrakt  PDF
Łukasz Dryblak
 
1 - 16 z 16 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism