Autor - szczegóły

Batóg, Włodzimierz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska

  • Vol 51, No 3 (2019) - Studia i artykuły
    Mosty wzajemnego zrozumienia. Wizyta Billy’ego Grahama w Polsce w październiku 1978 roku – przebieg i skutki
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism