Autor - szczegóły

Benken, Przemysław, Szczecin, Polska

  • Vol 49, No 1 (2017) - Listy do redakcji
    Kilka uwag do monografii Walka o religię. Katechizacja szkolna i pozaszkolna na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1961 w kontekście listu autora książki do redakcji „Dziejów Najnowszych”
    Szczegóły  PDF


Partnerzy platformy czasopism