Lokalny i ponadlokalny charakter konfliktu w Lubogórze

Czesław Osękowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2020.4.04

Abstrakt


Tematem artykułu jest konflikt w Zakładzie Rolnym w Lubogórze, który był częścią Świebodzińskiego Kombinatu Rolnego w województwie zielonogórskim. To jeden z głośniejszych i ostatnich sporów pomiędzy władzą a NSZZ „Solidarność” przed wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego. Przebiegał w powiązanych ze sobą etapach i miał zarówno powszechnie znane oczekiwania i dążenia stron sporu, jak też nieznane szerszemu kręgowi ludzi podłoże i cele. Zewnętrznym wyrazem konfliktu, który docierał do opinii publicznej, był strajk w Zakładzie Rolnym w Lubogórze trwający od 13 X do 12 XI 1981 r. Po miesiącu strajk został zawieszony bez ostatecznych rozstrzygnięć.


Słowa kluczowe


rolnictwo; konflikt; strajk; Solidarność; władza; negocjacje; partia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Busse A.E., Taborecik. Solidarność zielonogórska 1980–1983, Brzezia Łąka 2011.

Kałuski T., Wydarzenia lubogórskie w 1981 roku w świetle prasy prorządowej, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny” 2004, nr 11.

Osękowski C., Ziemia Lubuska – nowy region na polskim pograniczu z Niemcami, w: Wrocław – Śląsk – Polska – pomiędzy Zachodem a Wschodem, red. W. Kucharski, J. Nowosielska-Sobel, Wrocław 2018, s. 225–247.

Zwiernik P., Konflikt w Lubogórze, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2005, nr 7–8 (54–55).

Zwiernik P., NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze, w: NSZZ „Solidarność” 1980–1989, t. IV: Polska Zachodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 408–415.

Zwiernik P., Przeciw nomenklaturze, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2010, nr 9–10.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism