Bez porozumienia. Burzliwe spotkanie strajkujących włókniarzy łódzkich z premierem Piotrem Jaroszewiczem w lutym 1971 r.

Krzysztof Lesiakowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2020.4.03

Abstrakt


Celem artykułu było przedstawienie rozmów premiera Piotra Jaroszewicza ze strajkującymi robotnikami w Łodzi, do których doszło wieczorem 14 II 1971 r. Władze PRL liczyły, że w trakcie bezpośredniego spotkania uda się doprowadzić do zakończenia groźnego konfliktu. Jaroszewicz nie osiągnął jednak takiego efektu, jak Edward Gierek w Szczecinie i w Gdańsku w styczniu 1971 r. W tej sytuacji rząd został zmuszony do wycofania się z grudniowej podwyżki cen.


Słowa kluczowe


kryzysy polityczne w PRL; strajki w Polsce po II wojnie światowej; premierzy polscy – Piotr Jaroszewicz; przemysł włókienniczy; Łódź

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Coleman P.T., Konflikt a władza, w: Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, red. M. Deutsch, P.T. Coleman, tłum. M. Cierpisz i in., Kraków 2005, s. 108–128.

Dahrendorf R., Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym, tłum. R. Babińska, Kraków 2008.

Drygalski J., Kwaśniewski J., (Nie)realny socjalizm, Warszawa 1992.

Dzięcielska-Machnikowska S., Matuszak G., Łódź między grudniem 1970 roku a lutym 1971 roku, „Rocznik Łódzki” 1983, t. XXXIII.

Eisler J., Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 2000.

Kamiński Ł., Polacy wobec nowej rzeczywistości 1944–1948. Formy pozainstytucjonalnego, żywiołowego oporu społecznego, Toruń 2000.

Kenney P., Budowanie Polski Ludowej. Robotnicy a komuniści 1945–1950, tłum. A. Dzierzgowska, Warszawa 2015.

Kulesza W., Demonstracja. Blokada. Strajk (Granice wolności zgromadzeń i strajku w polskim prawie karnym na tle prawa niemieckiego), Łódź 1991.

Lesiakowski K., Strajki robotnicze w Łodzi 1945–1976, Łódź 2008.

Łuczak A., Dekada polskich przemian. Studium władzy i opozycji, Warszawa 2012.

Matys M., Kto pokazał tyłek Jaroszewiczowi?, w: P. Lipiński, M. Matys, Absurdy PRL-u, Warszawa 2014, s. 37–38.

Mołdawa T., Ludzie władzy 1944–1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991.

Nowak S., O Polsce i Polakach, Warszawa 2009.

Perzyna P., Strajki w mieście włókniarek w lutym 1971 r., „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2018, nr 6.

Świderski B., Gdańsk i Ateny. O demokracji bezpośredniej w Polsce, Warszawa 1996.

Touraine A., O socjologii, tłum. M. Warchała, Warszawa 2010.

Wojtaszak A., Konflikt i jego znaczenie w aspekcie politologicznym, w: Oblicza konfliktów. Zbiór analiz i studia przypadków, red. J.J. Piątek, R. Podgórzańska, Toruń 2008, s. 321–328.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism